Monthly Archives: Tháng Sáu 2022

Tuổi GIÁP DẦN ( Dương nam )

GIÁP DẦN 35 tuổi – Dương nam (sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975)MẠNG : Đại khê thủy (Nước suối lớn) THIÊN CAN : Giáp gặp Mậu : sinh xuất, hao tốn ĐỊA CHI : Dần gặp Tý : sinh xuất, thuận lợi TỔNG QUÁT : Quý anh tuổi Giáp Dần hậu vận mới gặp nhiều may mắn, danh lộc có […]

Tuổi BÍNH DẦN ( Dương nữ 1986 )

BÍNH DẦN 23 tuổi – Dương nữ (sanh từ 09-2-1986 đến 28-1-1987)MẠNG : Lư trung hỏa (Lửa trong lò) THIÊN CAN : Bính gặp Mậu : cùng hành, trung bình ĐỊA CHI : Dần gặp Tý : sinh xuất, tốt TỔNG QUÁT : Quý cô tuổi Bính Dần là người thông minh, năng động nhưng thiếu kiên nhẫn, thích […]

Tuổi NHÂM DẦN ( dương nữ – 1962 )

NHÂM DẦN 47 tuổi – Dương nữ (sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963)MẠNG : Kim bạch kim (Vàng trắng) THIÊN CAN : Nhâm gặp Mậu : khắc xuất, thắng lợi ĐỊA CHI : Dần gặp Tý : sinh xuất, trung bìnhTỔNG QUÁT : Quý bà tuổi Nhâm Dần là người khôn ngoan, toan tính giỏi và có nhiều tham […]

Tuổi GIÁP DẦN ( Dương nữ )

GIÁP DẦN Dương nữ (sanh từ 23-1-1974 đến 10-2-1975)MẠNG : Đại khê thủy (Nước suối lớn) THIÊN CAN : Giáp gặp Mậu : sinh xuất, hao tốn ĐỊA CHI : Dần gặp Tý : sinh xuất, trung bìnhTỔNG QUÁT : Quý cô tuổi Giáp Dần là người thông minh, năng động, thích bay nhảy và có nhiều cao […]

Tuổi NHÂM DẦN ( Dương nam – 1962 )

NHÂM DẦN Dương nam (sanh từ 05-2-1962 đến 24-1-1963)MẠNG : Kim bạch kim (Vàng trắng) THIÊN CAN : Nhâm gặp Mậu : khắc xuất, thắng lợi ĐỊA CHI : Dần gặp Tý: sinh xuất, thuận lợi TỔNG QUÁT : Quý ông tuổi Nhâm Dần tánh khí rất “đàn ông”, người nhiều tinh lực, ăn to nói lớn, nóng nảy […]

Tuổi CANH DẦN ( Âm nữ – 1950 )

CANH DẦN 59 tuổi – Dương nữ (sanh từ 17-2-1950 đến 05-2-1951)MẠNG : Tòng bá mộc (cây tùng bách) THIÊN CAN : Canh gặp Mậu : khắc nhập, hao tổnĐỊA CHI : Dần gặp Tý : sinh xuât, trung bìnhTỔNG QUÁT : Quý bà tuổi Canh Dần, đa phần có cuộc sống đầy biến động, công danh […]

Tuổi CANH DẦN ( Dương nam 1950 )

CANH DẦN Dương nam (sanh từ 17-2-1950 đến 05-2-1951)MẠNG : Tòng bá mộc (cây tùng bách) THIÊN CAN : Canh gặp Mậu : khắc nhập, hao tổn ĐỊA CHI : Dần gặp Tý : sinh xuất, thuận lợi TỔNG QUÁT : Quý ông tuổi Canh Dần đa phần đã trải qua cuộc đời đầy sóng gió, nên đôi lúc […]

Tuổi KỶ SỬU ( dương nam – 1949 )

KỶ SỬU 60 tuổi – Âm nam (sanh từ 29-1-1949 đến 16-2-1950)MẠNG : Tích lịch hỏa (Lửa sấm sét) THIÊN CAN : Kỷ gặp Mậu : sinh nhập, thuận lợi ĐỊA CHI : Sửu gặp Tý : tam tai – khắc xuất, thắng lợi TỔNG QUÁT : Tuổi ông tuổi Kỷ Sửu có nhiều thăng trầm, sự nghiệp dễ […]

Tuổi KỶ SỬU ( âm nữ – 1949 )

KỶ SỬU 60 tuổi – Âm nữ (sanh từ 29-1-1949 đến 16-2-1950)MẠNG : Tích lịch hỏa (lửa sấm sét) THIÊN CAN : Kỷ gặp Mậu : sinh nhập, thuận lợi ĐỊA CHI : Sửu gặp Tý : tam tai – khắc xuất, thắng lợi TỔNG QUÁT : Quý bà tuổi Kỷ Sửu là người thẳng thắn, cương trực sẵn […]

Tuổi ẤT SỬU ( Dương nam – 1985 )

ẤT SỬU 24 tuổi – Âm nam (sanh từ 20-1-1985 đến 08-2-1986)MẠNG : Hải trung kim (vàng giữa biển) THIÊN CAN : Ất gặp Mậu : sinh xuất, hao tốnĐỊA CHI : Sửu gặp Tý : tam tai – khắc xuất, thắng lợi TỔNG QUÁT : Tuổi anh tuổi Ất Sửu đa phần bị lận đận ở thiếu […]

0988611829
Liên hệ