Category Archives: tứ trụ

Những câu đoán bát tự thường dùng trong Tứ trụ

Những câu đoán bát tự thường dùng trong Tứ trụ Sức khỏe  Tỷ kiên nhiều,cả đời ít ốm đau.  Nhật chủ cao cường, bình sinh ít bệnh.  Trụ có Thiên đức Nguyệt đức, cả đời ít bệnh.  Kim yếu gặp hỏa vượng, bệnh về đường huyết là chắc chắn.  Kim chủ về phổi, bị hỏa […]

Bảng chọn năm phối hôn tốt nhất của nam nữ

Bảng chọn năm phối hôn tốt nhất của nam nữ Cho dù vạn vật và các sự việc trên thế gian vô cùng phức tạp, nhưng nếu quy về khí thì chỉ có 2 khí âm dương, quy về chất thì chỉ có 5 loại : kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Do đó âm dương […]

Khả Năng Dự Đoán Của Tứ Trụ

Khả Năng Dự Đoán Của Tứ Trụ – So với Tử Vi hay Chu Dịch Dự Đoán, khối đồ hình của Tứ Trụ trông thật ngắn gọn & đơn giản. Nó chỉ bao gồm các ký hiệu của Âm Dương ( + & – ), Ngũ Hành (Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ). – Lập luận […]

Xem bát tự luận lục thân

Xem bát tự luận lục thân Trong đoán mệnh, thầy đoán mệnh ngoài việc xem cho bản thân người ấy ra, thường còn phải can cứ bát tự của người ấy, để đoán mệnh cho lục thân của họ.   Về biện pháp xem bát tự luận lục thân, trong sách đoán mệnh có cách […]

Mười bí quyết tìm dụng thần

Mười bí quyết tìm dụng thần Dưới đây, sẽ liệt kê ra mười bí quyết quan trọng khi tìm dụng thần, tức mười khái niệm cơ bản khi tìm dụng thần. Sau khi hiểu rõ cách tìm dụng thần, tôi sẽ dùng ví dụ thực tế về thiên can để giải thích cho mọi người […]

Cách xem mệnh nữ theo tứ trụ

Học thuyết âm dương trong triết học Trung Quốc cho rằng đàn bà thụ khí âm nhu của trời đất, đàn ông thụ khí dương cương của trời đất, cho nên nói đàn bà thuộc âm, đàn ông thuộc dương, âm và dương là hai mặt đối lập trong một thể thống nhất. Tư tưởng […]

Mười thần làm chủ các vận

Sau khi đã lấy số và sắp xếp được các đại vận, thiên can của mỗi vận nên  phải kết hợp với nhật can của Tứ trụ để xét về sự sinh khắc, nêu ra mười thần để cùng xét chun với Tứ trụ. Mười thần của đại vận cũng xuất hiện từ sự sinh […]

Ngũ hành hỉ dụng thần với lựa chọn nghề nghiệp

Một người muôn đứng chân trong xã hội, muốn được phát triển thì việc tìm được một vị trí thích hợp trong xã hội là một điều vô cùng quan trọng. Tục ngữ có câu: “đàn ông chọn nghề nên đúng ngành, đàn bà chọn chồng nên đúng đối tượng”, đó là ý nói tầm […]

Thiên nguyên và cách xác lập 1 lá số theo Tứ Trụ

Thiên nguyên và cách xác lập 1 lá số theo Tứ Trụ Các can và chi trong tứ trụ tượng trưng cho khí âm dương, trong đục của trời đất. Thiên can chủ về lộc. Địa chi chủ về thân. Con người là vật trong trời đất, trong địa chi vốn đã tàng chứa khí […]

Tính cách diện mạo thông qua Tứ trụ (Tài liệu Tam Mệnh Thông Hội)

Tính cách diện mạo thông qua Tứ trụ (Tài liệu Tam Mệnh Thông Hội) – Hán văn: Phú quí bần tiện hồ quan bát tự, tính tình ứng hồ ngũ hành. Thiện ác, nhân nghĩa lễ trí tín, tâm chi sở chủ; hỷ nộ ai lạc ái ố dục, tính chi sở dục. Bình giải: […]