Category Archives: xem chân gà

Untitled Post

Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước. Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long. Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ. Xem boi Xem bói chân gà- 20 cách xem chân gà cúng giỗ “Dùng ngón to (ngón giữa của chân gà) làm vị trí của […]

Untitled Post

Phép xem 20 cách Cập  Thấy đầu ngón cái ngay thẳng ống, có vẻ sắc tươi tỉnh, không ủ rũ co rụt lại, coi đó là được đại cát, cũng như vậy mà hung huyết không phạm, đó gọi là “Cách tươi cái”. 1– Tứ hỷ cách Cách này là cả 3 ngón cùng thẳng lên, […]

Cách chuẩn bị & Lễ xin xem chân Gà

Cách chuẩn bị & Lễ xin xem chân Gà Cập  Con gà phải rửa sạch chân. Tay trái cầm chân trái của gà. Tay phải cầm chân phải của gà, mà cầu khấn rằng:……. PHÉP XEM CHÂN GÀ Trước ngày đó người định xem chân gà phải chay tịnh. Đặt bàn thờ ở sân giữa […]

Untitled Post

Xem chân gà đoán được tốt xấu của gia đình   Thông lệ hằng năm ăn hết nhà nào cũng cúng gà để xem tốt xấu nhưng lại không biết coi như thế nào.Sau đây là bài phú hướng dẩn xem chân gà như sau Đầu năm ra mắt mùng ba, Cúng hông hành khiển […]

Untitled Post

XEM CHÂN GÀ  Sách nầy do Bảo Trai Đường chép để lại từ ngày 7 tháng 7 năm Thiệu Trị thú bảy.Theo lời Ông nầy nói :Ta thuật lại lời của Thánh để di truyền cho đời sau nếu người nào quan tâm với đạo Thánh hiền mà bỏ tà quy chính , hãy dạy […]

Untitled Post

Xem chân gà – 20 cách xem chân gà cúng giỗ  Định ngón cun (ngón út nhỏ ngắn) làm hệ Chu tước. Lấy ngón trong của chân gà làm hệ Thanh Long. Dùng ngón ngoài của chân gà làm hệ Bạch hổ. Xem boi Xem bói chân gà- 20 cách xem chân gà cúng giỗ “Dùng […]

Untitled Post

BÓI GÀ ( XEM CHÂN GÀ )( ngày mồng Ba Tết ) Đầu năm ra mắt mồng Ba:Cúng ông HÀNH KHIỂN  cùng là HÀNH BINH.Bói Gà phải bói cho tinhXem tường Màu sắc, thân hình rủi may:No nồi, chụm móng khít khaoĐỏ cái, chặt chẽ cũng giàu cũng sang.Đỏ mà thân máu nổi loangLà điều […]