Category Archives: tử vi trọn đời

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi BÍNH NGỌ ( nữ mạng ) Sanh năm : 1906 đến 1966 và 2026 Cung CÀN. Mạng THIÊN HÀ THỦY ( nước sông thiên hà ) Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON THUỒNG LUỒNG. * Phật Bà Quan Aâm độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Bính […]

Coi tuổi năm sanh thuộc vào CUNG, TRỰC, MẠNG con vị ĐẾ nào

Xem cho biết : * Coi tuổi năm sanh thuộc vào CUNG, TRỰC, MẠNG con vị ĐẾ nào ? * Khắc hay hạp, giàu hay ngèo. BẢNG TÍN­HTUỔI TỬ VI TỪ 1 ĐẾN 90 TUỔI LẬP THÀNH VÀO NĂM ẤT MẸO, NHẰM NĂM 1975 DƯƠNG LỊCH RỒI QUA MỖI NĂM SAU QUÝ VỊ TÍNH LÊN […]

Untitled Post

TÍNH SỐ NĂM SANH TỐT XẤU  (Nam nữ xem chung) Cân lượng theo năm sanh  Giáp Tý: 1 lượng 2 chỉ – Bính Tý: 1 lượng 6 chỉ – Mậu Tý: 1 lượng 5 chỉ – Canh Tý: 0 lượng 7 chỉ – Nhâm Tý: 0 lượng 5 chỉ  Ất Sửu: 0 lượng 9 chỉ […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi KỶ HỢI ( nam mạng ) Sanh năm 1959 đến 2019 và 2079 Cung KHÔN. Trực ĐỊNH. Mạng BÌNH ĐỊA MỘC ( cây mọc đất bằng ). Khắc SA TRUNG KIM. Con nhaØ THANH ĐẾ ( phú quý ) Xương CON HEO. Tướng TINH CON GẤU * Phật Bà […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi GIÁP TUẤT(nam mạng ) Sanh năm 1934 đến 1994 và 2054 Cung CHẤN. Trực KIÊN. Mạng SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi). Khắc XA TRUNG KIÊN. Con nhà XÍCH ĐẾ ( cô quạnh) Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON NGỰA * Ông Quan Đế độ mạng * *THƠ ĐOÁN […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi TÂN DẬU (nam mạng ) Sanh năm 1921 đến 1981 và 2041 Cung ĐOÀI. Trực MÃNG. Mạng THẠCH LƯU MỘC ( cây lựu đá). Khắc BÍCH THƯỢNG THỔ. Con nhà THANH ĐẾ ( cô quạnh) Xương CON GA.Ø tướng tinh CON CHÓ. * Ông Quan Đế độ mạng * […]

Untitled Post

*Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM THÂN(nam mạng ) Sanh năm 1932 đến 1992 và 2052 Cung KHÔN. Trực ngụy. Mạng KIẾM PHONG TINH(gươm vàng). Khắc ĐĂNG HỎA. Con nhà BẠCH ĐẾ(phú quí) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON DÊ. * Ông Tử Vi độ mạng * *THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Đoán xem số […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi TÂN MÙI (nam mạng ) Sanh năm 1931 đến 1991 và 2051. Cung CÀM. Trực BÌNH. Mạng LỘ BÀNG THỔ( đất đường đi). Khắc TUYỀN TRUNG THỦY. Con nhà HUỲNH ĐẾ ( cô quạnh). Xương CON DÊ. Tướng tinh CON GẤU. * Phật độ mạng * *THƠ ĐOÁN VẬN […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi MẬU NGỌ (nam mạng) Sanh năm 1918 đến 1978 và 2038 Cung KHẢM. Trực HÀNH. Mạng THIÊN THƯỢNGHỎA (lửa trên trời). Khắc SA TRUNG KIM. Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh). Xương CON NGỰA. Tướng tinh CON HEO. * Phật Bà Quan Âm độ mạng * *THƠ ĐOÁN VẬN […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi QUÝ TỴ ( Nam mạng ) Sanh năm 1953 đến 2013 và 2073 Cung KHÔN. Trực TRỪ. Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY ( nước chảy dài ). Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA. Con nhà HẮC ĐẾ ( trường mạng ). Xương con rắn. Tướng tinh con CHÓ * Ông Tử Vi […]

0988611829
Liên hệ