Category Archives: biểu phí

Tư vấn phong thủy Âm trạch (cải tạo, đặt mới)

Tư vấn phong thủy Âm trạch (cải tạo, đặt mới) Liên hệ(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Tư vấn trực tiếp + File + Bản in (tùy hạng mục)Trực tiếp Thầy nhất  khảo sát, đánh giá tổng thể cách cục Sa – Sơn – Huyệt – Thủy – Hướng để luận giải Cát – Hung […]

Tư vấn phong thủy Nhà thờ họ, Đình, Đền, Miếu, Phủ, Chùa

Tư vấn phong thủy Nhà thờ họ, Đình, Đền, Miếu, Phủ, Chùa Liên hệ(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Tư vấn trực tiếp + File + Bản in (tùy hạng mục)Trực tiếp Thầy nhất khảo sát thực địa, phân tích và đánh giá cách cục Phong Thủy tổng thể và chi tiết Đại cục – […]

Tư vấn phong thủy Nhà máy, Xí nghiệp, Công trường

Tư vấn phong thủy Nhà máy, Xí nghiệp, Công trường Liên hệ(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Tư vấn trực tiếp + File + Bản in (tùy hạng mục)Trực tiếp Thầy nhất khảo sát hiện trạng Phong thủy tổng thể và chi tiết khu vực Nhà máy – Xí Nghiệp – Công trường. Phân tích […]

Tư vấn phong thủy Nhà hàng, Khách sạn, Dịch vụ du lịch

Tư vấn phong thủy Nhà hàng, Khách sạn, Dịch vụ du lịch Liên hệ(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Tư vấn trực tiếp + File + Bản in (tùy hạng mục)Trực tiếp Thầy nhất khảo sát hiện trạng Phong thủy tổng thể và chi tiết khu vực Nhà hàng, Khách sạn và khu du lịch. […]

Tư vấn phong thủy Công ty, Văn phòng, Doanh nghiệp,

Tư vấn phong thủy Công ty, Văn phòng, Doanh nghiệp, Liên hệ(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Tư vấn trực tiếp + File + Bản in (tùy hạng mục)Trực tiếp Thầy nhất khảo sát hiện trạng các văn phòng của công ty, phân tích tổng thể Đại cục – Trung cục – Tiểu cục, kết […]

Tư vấn phong thủy nhà ở

Tư vấn phong thủy nhà ở 100-150/ m2(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Tư vấn trực tiếp + File + Bản in (tùy hạng mục)Trực tiếp Thầy nhất khảo sát hiện trạng ngôi nhà, phân tích tổng thể Đại cục – Trung cục – Tiểu cục và tư vấn đưa phương án thay đổi bố […]

Hồ sơ phong thủy – thầy nhất khảo sát

Hồ sơ phong thủy – thầy nhất khảo sát       150-250/ m2 (x1000) VND Kết quả gửi khách hàng: Hồ sơ (Bản file + Bản in) Trực tiếp Thầy Tam Nguyên khảo sát thực địa, trao đổi, phân tích với khách hàng về phong thủy địa cục và tiếp nhận mong muốn, tư […]

Hồ sơ phong thủy – Chuyên viên cao cấp

Hồ sơ phong thủy – Chuyên viên cao cấp 100-130/m2(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Hồ sơ (Bản file + Bản in)Khảo sát trực tiếp thực địa từ Chuyên viên cao cấp của Phong Thủy việt- Tiếp nhận nhu cầu, mong muốn của khách hàng để chuyển đến Thầy Tam Nguyên. Trực tiếp Thầy nhất […]

Hồ sơ Phong thủy – Tư vấn trực tuyến

Hồ sơ Phong thủy – Tư vấn trực tuyến 80-100/ m2(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Hồ sơ (Bản file + Bản in)Tư vấn khảo sát lập Hồ sơ thông qua hình thức trực tuyến (không đến khảo sát thực địa) – Sử dụng công nghệ GPS và ảnh vệ tinh, ảnh thực địa để […]

Hồ sơ Phong thuỷ chung cư

Hồ sơ Phong thuỷ chung cư 100 – 120/m2(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:Hồ sơ (Bản file + Bản in)Tư vấn khảo sát lập Hồ Sơ Phong Thủy Chung cư thông qua hình thức trực tuyến (không đến khảo sát thực địa) – Sử dụng công nghệ GPS và ảnh vệ tinh, ảnh thực […]