Category Archives: tử vi

Chọn Tuổi xây nhà

20091190116 tuvi

Khi làm các việc trọng đại như Xây dựng Nhà, người xưa tránh làm các năm gặp hạn Tam tai, Kim lâu hoặc Hoang Ốc  Tránh các năm Tam Tai :  – Các tuổi Thân, Tí, Thìn: Tam tai tại các năm Dần, Mão, Thìn.  – Các tuổi Dần, Ngọ, Tuất: Tam tai tại các […]

Tuổi CANH NGỌ ( Dương nữ – 1990 )

conngua

CANH NGỌ19 tuổi – Âm nữ (sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991)MẠNG : Lộ bàn thổ (đất đường đi) THIÊN CAN : Canh gặp Mậu : khắc nhập, hao tổn ĐỊA CHI : Ngọ gặp Tý : khắc nhập, hao tổn TỔNG QUÁT : Quý cô tuổi Canh Ngọ được tuổi sanh cho mạng, thường gặp may lành, cuộc […]

Tuổi CANH NGỌ ( Dương nam – 1990 )

conngua 1

CANH NGỌDương nam (sanh từ 27-1-1990 đến 14-2-1991)MẠNG : Lộ bàng thổ (Đất đường đi) THIÊN CAN : Canh gặp Mậu : khắc nhập, hao tổnĐỊA CHI : Ngọ gặp Tý : khắc nhập, hao tổnTỔNG QUÁT : Quý em tuổi Canh Ngọ cuộc sống có nhiều thuận lợi, danh lộc dễ tăng. Nếu thuận sanh […]

Tuổi KỶ TỴ ( Âm nữ – 1989 )

conran

KỶ TỴÂm nữ (sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990)MẠNG : Đại lâm mộc (cây rừng lớn)THIÊN CAN : Kỷ gặp Mâu. : sinh nhập, thuận lợi ĐỊA CHI : Tỵ gặp Tý : khắc nhập, hao tổn – tam tai TỔNG QUÁT : Quý cô tuổi Kỷ Tỵ là người thông minh, ham học hỏi, có năng khiếu […]

Tuổi KỶ TỴ ( Âm nam – 1989 )

conran 1

KỶ TỴ20 tuổi – Âm nam (sanh từ 06-2-1989 đến 26-1-1990)MẠNG : Đại lâm mộc (Cây rừng lón )THIÊN CAN : Kỷ gặp Mậu : sinh nhập, thuận lợi ĐỊA CHI : Tỵ gặp Tý : khắc nhập, hao tổn TỔNG QUÁT : Quý em tuổi Kỷ Tỵ có mạng sanh cho tuổi nên chỉ khá vào […]

Tuổi ĐINH TỴ ( Dương nữ )

conran 2

ĐINH TỴÂm nữ (sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978)MẠNG : Sa trung thổ (đất pha cát) THIÊN CAN : Đinh gặp Mậu : cùng hành, trung bình ĐỊA CHI : Tỵ gặp Tý : khắc nhập, hao tổn – tam tai TỔNG QUÁT : Quý cô tuổi Đinh Tỵ, là người thông minh, linh hoạt dễ thích nghi với […]

Tuổi ĐINH TỴ ( Dương nam )

conran 3

ĐINH TỴÂm nam (sanh từ 18-2-1977 đến 06-2-1978)MẠNG : Sa trung thổ (Đất pha cát) THIÊN CAN : Đinh gặp Mậu : cùng hành, trung bình ĐỊA CHI : Tỵ gặp Týi : khắc nhập, hao tổn TỔNG QUÁT : Quý anh tuổi Đinh Tỵ, đường công danh, sự nghiệp tương đối xuôi thuận. Nếu được sanh ban […]

Tuổi ẤT TỴ ( Dương nam )

conran 4

ẤT TỴ44 tuổi – Âm nam (sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966)MẠNG : Phúc đăng hỏa (Lửa đèn) THIÊN CAN : Ất gặp Mậu : sinh xuất, hao tốn ĐỊA CHI : Tỵ gặp Tý : khắc nhập, hao tổn TỔNG QUÁT : Quý anh tuổi Ất Tỵ, cuộc sống không được xuôi thuận, ấm êm, nhưng lộc tài […]

Tuổi ẤT TỴ ( Dương nữ )

conran 5

ẤT TỴÂm nữ (sanh từ 02-2-1965 đến 20-1-1966)MẠNG : Phúc đăng hỏa (Lửa đèn) THIÊN CAN : Ất gặp Đinh : sinh xuất, hao tốn ĐỊA CHI : Tỵ gặp Hợi : khắc nhập, hao tổn – tam tai TỔNG QUÁT : Quý cô tuổi Ất Tỵ, có phước đức chiếu mạng, cuộc đời gặp nhiều may lành, […]

Tuổi QUÝ TỴ ( Dương nữ )

conran 6

QUÝ TỴÂm nữ (sanh từ 14-2-1953 đến 02-2-1954)MẠNG : Trường lưu thủy (Nước sông dài)THIÊN CAN : Quý gặp Mậu : khắc xuất, thắng lợi ĐỊA CHI : Tỵ gặp Tý : khắc nhập, hao tổn – tam tai TỔNG QUÁT : Quý bà tuổi Quý Tỵ, cuộc sống chịu nhiều sóng gió thăng trầm. Là người […]