Category Archives: phật giáo

Tượng Phật Quan Âm: Vật phẩm phong thủy giúp tâm thanh tịnh, xa lìa xấu ác, gạt bỏ si mê

Tượng Phật Quan Âm: Vật phẩm phong thủy giúp tâm thanh tịnh, xa lìa xấu ác, gạt bỏ si mê Tượng Phật Quan Âm không chỉ có ý nghĩa to lớn trong Phật Giáo mà còn là một vật phẩm phong thủy mang đến bản tâm thanh tịnh, sáng suốt cho mỗi chúng ta.   […]

Tìm hiểu về “chín phương trời; mười phương phật”

Tìm hiểu về “chín phương trời; mười phương phật” A/. Chín phương trời : Hiểu theo dân gian Việt Nam gồm có Đông, Tây, Nam, Bắc, Đông Nam, Đông Bắc, Tây Nam, Tây Bắc và trung ương. Người Trung Quốc cổ đại gọi chín phương trời là cửu dã   hay cửu thiên   bao gồm trung ương […]

Tìm hiểu Hỷ Xả trong đạo Phật

Tìm hiểu Hỷ Xả trong đạo Phật   Hỷ xả là cái đức rất cần thiết và quý báu cho cuộc sống hiện tại của chúng ta. Muốn được vui, muốn được tươi đẹp, sống lâu thì chúng ta phải tu hạnh hỷ xả. Người nào ôm lòng phiền hận thì đau khổ. Nếu chúng […]

Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Ở Trong Chùa

Giải Thích Về Hệ Thống Tượng Phật Ở Trong Chùa  Ở VN ta các chùa thường hay thờ Phật, thờ Tổ, thờ Thánh. Nhờ Phật độ nên mỗi năm tôi về VN một lần, mà lần nào tôi cũng đi từ Nam ra Bắc hầu hết thời gian tôi đều dành cho việc đi tham quan […]

Các nghi thức trong Lễ Vu Lan

Tụng niệm trong mùa Lễ Vu Lan, nhớ lại công ơn sanh thành dưỡng dục của Cha Mẹ và gương hiếu hạnh của tôn giả Mục Kiền Liên. Khi tụng Kinh Phật thì phật tử nên chí thành cầu chư Phật và Hiền, Thánh, Tăng từ bi gia hộ cho cửu huyền thất tổ, đa […]