Category Archives: TỨ PHỦ

Đình Thần Tứ Phủ

Đình thần tứ phủ là cách gọi trong thế giới siêu hình, đối với người trần chúng ta hiểu rằng đình thần tứ phủ chính là điện thờ tứ phủ (theo đúng nghĩa). Tức là điện được tôn cất lập thờ dành cho nhóm đồng soi căn, nối quả, gọi hồn. Điện thờ tứ phủ […]

Hướng dẫn tích phúc giảm nghiệp

Sở dĩ mình viết bài này vì thấy thế hệ Thanh đồng hiện nay sai và sái nhiều quá, càng buồn hơn khi nghĩ tại sao Phật tử họ phóng sinh rất tốt mà Con cái 4 phủ lại hầu như không làm những việc tích phúc giảm nghiệp như vậy bao giờ, hoặc nếu […]

Lưu ý khấn khi đi lễ Đền, Điện để đầu xuôi thì đuôi mới lọt

Hiện nay có rất nhiều bản văn khấn lưu hành trên phương tiện thông tin đại chúng các bạn có thể tham khảo. Trong phạm vi bài viết này xin đưa ra một vài ý kiến nhỏ để các bạn bổ sung thêm.

Hướng dẫn tích phúc giảm nghiệp

Chào các bạn ! Nay nhân tháng phật đản, thấy rằng cần chắp bút để lợi lạc cho chúng sinh, cứu người và cứu mình. Mỗi người khi sinh ra đều đã được định sẵn một số phận, số phận ấy được sắp đặt dựa trên duyên nghiệp của người đó từ tiền kiếp và […]