Category Archives: Văn Khấn

Văn khấn Lễ Táo quân bằng âm Hán (23 tháng chạp)

Niên hiệu …., thập nhị nguyệt, nhị thập tam nhật…..,…Tỉnh, …huyện,…..xã,….thôn. Tín chủ : ……………..đồng gia kính bái Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phù thần quân Tôn thần toạ tiền. Cảm kiền cáo vu : Tiết thuộc tế chu – nguyệt lâm lạp quý – Cát khương duy lại hồng lưu – Kính […]

Văn khấn Lễ Táo quân bằng âm Hán (23 tháng chạp)

Niên hiệu …., thập nhị nguyệt, nhị thập tam nhật…..,…Tỉnh, …huyện,…..xã,….thôn. Tín chủ : ……………..đồng gia kính bái Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phù thần quân Tôn thần toạ tiền. Cảm kiền cáo vu : Tiết thuộc tế chu – nguyệt lâm lạp quý – Cát khương duy lại hồng lưu – Kính […]

Văn khấn Lễ Táo quân bằng âm Hán (23 tháng chạp)

Niên hiệu …., thập nhị nguyệt, nhị thập tam nhật…..,…Tỉnh, …huyện,…..xã,….thôn. Tín chủ : ……………..đồng gia kính bái Bản gia Đông trù tư mệnh Táo phù thần quân Tôn thần toạ tiền. Cảm kiền cáo vu : Tiết thuộc tế chu – nguyệt lâm lạp quý – Cát khương duy lại hồng lưu – Kính […]

Văn khấn Lễ nguyên đán bằng âm Hán (Sáng mồng một tết)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật. ……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn. Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái. Tư nhân: Lễ nguyên […]

Văn khấn Lễ nguyên đán bằng âm Hán (Sáng mồng một tết)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật. ……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn. Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái. Tư nhân: Lễ nguyên […]

Văn khấn Lễ nguyên đán bằng âm Hán (Sáng mồng một tết)

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật. ……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn. Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái. Tư nhân: Lễ nguyên […]

Văn khấn Lễ giao thừa bằng âm Hán

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật. ……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn. Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái. Tư nhân: Lễ giao thừa. […]

Văn khấn Lễ giao thừa bằng âm Hán

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật. ……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn. Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái. Tư nhân: Lễ giao thừa. […]

Văn khấn Lễ giao thừa bằng âm Hán

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đệ ngũ thập …..niên, ……nguyệt, ….nhật. ……..tỉnh, …….huyện, ……..xã (phường), ……… thôn. Tín chủ con là: ……………….cung thừa phụ mẫu mệnh cập chư thúc mệnh, hiệp dữ bào đệ, tỷ muội, nội ngoại, tử, tôn, hôn, tế đẳng đồng gia gia kính bái. Tư nhân: Lễ giao thừa. […]

BỐC BÁT HƯƠNG, THAY BAN THỜ

Đồ lễ:1 con gà lễ (nếu có);1 chân giò trước làm sạch luộc chín;1 đĩa xôi trắng;1 chai rượu trắng (1/2 lít);5 quả trứng gà ta (để sống)2 lạng thịt vai (để sống)Lễ xong phải luộcchín luôn3 lá trầu + 3 quả cau;3 chén nước;5 quả tròn (táo hay lê…);9 bông hồng màu hồng son;1 […]