Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi MẬU
NGỌ (nam mạng)
Sanh năm 1918 đến 1978 và
2038
Cung KHẢM. Trực HÀNH. Mạng
THIÊN THƯỢNGHỎA (lửa trên trời).
Khắc SA TRUNG KIM. Con nhà
XÍCH ĐẾ (cô quạnh).
Xương CON NGỰA. Tướng tinh
CON HEO.
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Mậu Ngọ mạng Hỏa lửa trời
sáng sôi
Xu­uan Hạ sanh dặng giặp thời
Thong thả sung sướng an nơi
thanh nhàn.
Tiền vận vất vả bôn ba
Kể từ trung vận mới mong
thang nhàn
Anh em xa cách chẳng gần
Vắng mặt thương nhớ lại gần
chẳng yên
Bởi vì số nghịch đắng cay
Gia đình lập trở mới bền lâu
Nếu người tích đức thiện tâm
Tu hành giải bết oan gia
nghiệp đời
Trung vận chẳng đặng thảnh
thơi
Số người vận cuối giàu sang
thanh nhàn
*
* Phụ giải tổng quát : Số
tuổi Mậu Ngọ sanh thuận màu Thu và Đong thì quý tướng. Nhưng tánh tình lại cứng
cỏi bấc đồng làm ăn không tính toán, hễ muống là làm khó khăn cản được. Lòng dạ
thông minh, thuở nhỏ vất vả, về tuổi già mới yêu, gia nghiệp thanh nhàn. Số có
căn tu hành và thọ đến 79 tuổi.
* Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM
NGỌ (nam mạng)
Sanh năm 1942 đến 2002 và
2062
Cung TỐN. Trực BẾ. Mạng DƯƠNG
LIỄU MỘC (cây dương liễu). Khắc LỘ
BÀN THỔ. Con nhà THANH ĐẾ
(trường mạng).
Xuơng CON NGỰA. Tướng tinh
CON CÁO.
*
Oâng Tử Vi đổ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Mạng Mộc cây liễu số người
phung lưu
Mùa Thu lỗi số bơ vơ
Mùa Hạ cũng lỗi trật giờ khổ
thân
Số này tuổi nhỏ gi­an nan
Tưởng đâu chết hụtchết oan đã
rồi
Cây khô mà dặng mọc chồi
Aáy là Nhâm Ngọ rĩ ràng chẳng
sai
Một tay chỉnh đốn gia môn
Điềm viên lưu đẻ tử tôn lâu
bền
Kể từ vận giữu sắp lên
Làm ăn nên cửa nên nhà mới
yên
Số này lanh lợi khôn ngoan
Ít kẻ ngu đốt cơ hàn linh
đinh.
*
*Phụ giải tổng quát : Người
có số tuổi này tính tình thẳng thắn dáng người phung lưu,dù giàu hay nghèo cũng
sung sướng an nhàn, chớ không đến nỗi khốn khổ bần cùng. Số có bị chết hụt chế
oan nhưng nhờ phước đức của cha mẹ để lại mà được Tròi Phật che chở cho. Người
nào sanh nhằm mùa Thu và Đông nhằm ban ngày thì được phú quý sau sau có vợ giàu
có, còn sanh nhằm ban đêm­mà mùa Xuân và Hạ thì lỗi số nên phải cực nhọc nhiều
bể.số thân tự lập thân chẳng nhờ anh em họ hàng người có số làm thày,nếu tu
nành thì quý lắm. Nên kiên kỵ thịt Chó, thịt Mèo, thịt Ngựa, thịt Rùa.
* Đoán vận mạng cho tuổi GIÁP
NGỌ (nam mạng)
Sanh năm 1954 đến 2014 và
2074
Cung CẤN. Trực CHẤP. Mạng SA
TRUNG KIM (vàng trong cát). Khắc
THẠCH LỰU MỘC. Con nhà BẠCH
ĐẾ (an mạng,phú quý).
Xương CON NGỰA. Tướng tinh
CON CHIM TRĨ.
*
Oâng Qua Đé độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Giáp Ngọ cung cấn số trai
Vàng ở trong cát ráng tìm
giàu ngay
Số tuổi no đủ mọi đường
Phước kiêm phú quý thọ khương
một đời
Oân hòa trung hiếu tánh người
Gia đình giáo dục tự người
hiền lương
Bạc tiền không có thì thôi
Có thì ai cũng trao tay liền
Aên rồi phản phúc tự nhiên
Ơn đâu chẳng thấy oán liền
theo tay
Có tánh nóng nảy chẳng hay
Gặp ai thách đố ra oai đánh
liền
mạnh yếu người cũng chẳng
kiên
ai cản chẳng được như điên
biết gì.
*
*Phụ giải tổng quát : người
tuổi giáp ngọ có số giàu sang tánh người hiền hậu nhưng nóng nảy có lòng tốt
đối với mọi người nhưng số không được chơi với bạn tốt. Nếu ai sanh nhằm mùa
thu và đông thì được giàu sang phú quý còn sanh nhằm mùa xuân và hạ thì bị lỗi
số nên lúc nhỏ phải gi­an nan. Số này thường hay nhiều may mắn trong đời người
có hiếu thảo với cha mẹ. Anh em thì xung khắc, tuổi trở về già mới an cư lạc
nghiệp tài lộc danh rạng rỡ.
*Đoán vận mạng cho tuổi BÍNH
NGỌ ( nam mạng )
Sanh năm :1906 đến 1966 và
2026
Cung TỐN. Trực MÃN. Mạng
THIÊN HÀ THỦY ( nước sông thiên hà ).
Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA. Con
nhà HẮC ĐẾ (tận khổ ).
Xương CON NGỰA .tướng tinh
CON THUỒNG LUỒNG
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
đoán xem số mạng tuổi này
số cùng và mạng lắm lần gi­an
nan
có lúc nguy hiểm chẳng an
tướng đâu chết hụt chết oan
đã rồi
duyên tình lỡ dỡ lôi thôi
trước thì sum họp sau rồi lại
tan
anh em gia đạo bất hòa
đi xa thương nhớ về nhà chẳng
yên
tiền vận vất vả lao đao
trở về hậu vận mới nhàn tấm
thân
tuổi này cũng có tánh linh
nghĩ đâu trúng đó thiệt tình
chẳng sai
số này tướng mạng lớn thay
quyền hành chấp chưởng lo
thay cho người.
*
*Phụ giải tổng quát :số này
có cuộc sống thật là gi­an lao, bởi sao và mạng có khắc. Cho nên nhiều lúc gi­an
khổ nguy hiểm chỉ trừ người nào sanh vào ban đêm thì mới tốt. Lại là người cao
số nên tiền vận phải chịu gi­an nan, hậu vận mới được sung sướng. Ai mà sanh
nhằm tuổi này thì nhất định có thay vợ đổi chồng chớ không phải một vợ một
chồng như các tuổi khác được. Tánh người thanh liêm chính trực, hay giữ đạo đức
ăn ở hiền lành, số người có chân tu nên kiên cữ thịt chó, mèo ngựa, rùa nên
dùng trai lạc mỗi thang 6 hoặc 10 ngày thì tốt.
*Đoán vận mạng cho tuổi CANH
NGỌ (nam mạng )
Sanh năm 1920 đến 1980 và
2040
Cung ĐOÀI. Trực MÃN. Mạng LỘ
BÀNG THỔ ( đất đường đi ). Khắc
TUYỀN TRUNG THỦY. Con nhà
HUỲNH ĐẾ (cô quạnh).
Xương con ngựa. Tướng tinh
con vượn.
*
Phật độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Canh ngọ số mạng như vầy
Đất ở đường lộ muôn ngàn
người đi
Thuận sanh sung sướng lo gì
Tháng chạp tháng chín hay thì
tháng ba
Đặng sanh tháng sáu ân hòa
Cũng nhờ ơn đức ông cha để
giành
Thu đông lỗi số gi­an lao
Mùa xuân dần mẹo biết bao khổ
rày
Số này thân tự lập thân
Được người giúp đỡ có phần
làm nên
Lộc cao như núi thái sơn
Cơ mưu khéo léo chẳng hề ai
hay
Lập nên cơ nghiệp số này
Kể từ vận giữa mọi đường đặng
nên.
*

* Phụ giải tổng quát : Người
có số tuổi canh ngọ nếu thuận sanh thì sung sướng chẳng ai bằng còn nghịch và
lỗi số thì vất vả gi­an nan cũng quá nhiều. Số nhờ của cha mẹ mà được thụ hưởng
lộc giàu sang. Số thân tự lập thân chớ không có anh em họ hàng giúp đỡ, nhưng
số mạng truân chuyên. Nhân duyên muộn màng thì tốt bằng lấy vợ sớm thì sẽ gãy
đổ. Số lại có căn tu hành hoặc làm thầy.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *