Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi TÂN
MÙI (nam mạng )
Sanh năm 1931 đến 1991 và
2051.
Cung CÀM. Trực BÌNH. Mạng LỘ
BÀNG THỔ( đất đường đi). Khắc
TUYỀN TRUNG THỦY. Con nhà
HUỲNH ĐẾ ( cô quạnh).
Xương CON DÊ. Tướng tinh CON
GẤU.
*
Phật độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tân mùi
Mạng thổ là đất có nhiều
người đi
Nếu sanh mùa hạ lo chi
Nhiều người giúp đỡ thiếu gì
tình thương
Tân mùi tâm tánh hiền lương
Giận ai làm dữ nghĩ thương
lại người
Nhưng mà cách trở mẹ cha
Ly hương tổ quán sau này mới
nên
Số này cốt tướng ít trường
Tu nhơn tích đức không thì
quy tiên
Nhỏ thời cầm của không bền
Ngày sau mới khá trở nên vững
bền
Tuổi này hậu vận về sau
Vinh hoa phú quí thảnh thơi
an nhàn
*
* Phụ giải tổng quát : Tuổi
tân mùi mạng thổ nếu sanh thuận mùa thu và hạ thì sau này có vợ giàu sang phú
quí có quan lộc nhưng phải chịu tân khổ tánh người ít nói lòng dạ hiền lương
người ăn ở có chung thủy, nhưng thường hay bạc số chết yểu, nếu có tu nhân tích
đức thì mới sống lâu. Phải lập nghiệp phương xa thì mới tốt. Số này phần nhiều
là số tu hành, nếu có tình duyên sớm thì e gãy cánh giữa đường phàm biệt ly
không tốt. Nhưng về sau thì giàu có lớn.
* Đoán vận mạng cho tuổi QUÝ
MÙI ( nam mạng)
Sanh năm 1943 đến 2003 và
2063
Cung CHẤN. Trực KIÊN. Mạng
DƯƠNG LIỄU MỘC(cây dương liễu). Khắc
LỘ BÀNG THỔ. Con nhà THANH
ĐẾ(trường mạng).
Xương CON DÊ. Tướng tinh CON
CỌP
*
Ông Tử Vi độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Quí mùi cung chấn trực kiên
Là cây dương liễu hiên ngang
giữa trời
Sanh đặng tháng giêng tháng
hai
Mùa đông cũng tốt tự nhiên
thanh nhàn
Lỗi số thu hạ bẽ bàng
Nên người khổ não khiến chàng
cực thân
Anh em xung khắc chẳng gần
Người ngoài khác họ lại
thương mến mình
Tuổi trẻ vất quả linh đinh
Giàu sang phú quí để dành
phận sau
Số người sau có đất điền
Nhà cửa mua sắm từ mình làm
ra
Tuổi nhỏ chớ khá bôn ba
Trở về hậu vận mới là thảnh
thơi
* Phụ giải tổng quát : số
người tuổi quí mùi là người cao số cho nên phải chịu gi­an truân về tình duyên
thì bổn mạng mới tốt bằng không phải hai lần gãy đổ mới thành gia thất. Số này
phải thuận sanh vào mùa đông nhằm ban đêm thì trọn tốt còn sanh vào ban ngày
thì phải chịu khổ cực, bà con họ hàng như người dưng nước lã không nhờ cậy
được. Số này phải tha phương lập nghiệp mới nên cữa nên nhà
* Đoán vận mạng cho tuổi ĐINH
MÙI (nam mạng )
Sanh năm 1907 đến 1967 và
2027
Cung CHẤN. Trực BÌNH. Mạng
THIÊN HÀ THỦY( nước sông thiên hà).
Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA. Con
NHÀ HẮC ĐẾ (tân khổ).
Xương CON DÊ . tướng tinh CON
RỒNG
*
Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đinh mùi tuổi nhỏ khó nuôi
Thiên hà nước chảy rỏ hoài
như mưa
Thu đông sanh đặng mới vừa
Lớn lên mạnh khỏe tài ba hơn
người
Xuân hạ lỗi số chẳng vừa
Gi­an nan lắm độ hiểm nguy
lắm lần
Số mạng tưởng đã quy tiên
Nhiều lúc nguy hiểm đảo điên
gặp hoài
Số người phải chịu truân
chuyên
Tuổi trẻ cực nhọc tuổi già
hiển vinh
Tiền bạc như thể chiêm bao
Nhiều lúc làm khá tổn hao
chẳng còn
Lắm khi trách trộm buồn thầm
Người sao cùng tuổi họ cầm
bạc muôn
*
* Phụ giải tổng quát :Số đinh
mùi là người có tài, nhưng chưa thắng thời, làm ăn có của rồi cũng bị tiêu tan
số tuổi chết hụt nhiều lần nhưng nhờ có quới nhơn phò trợ cho nên gặp tai nạn
suýt chết rồi cũng toàn thân nhờ âm đức của cha mẹ để lại. Tuổi này thuận sanh
vào mùa thu và đông nhằm ban đêm thì được phú túc sau này có vợ giàu sang. Còn
nếu sanh vào mùa hạ nhằm ban ngày thì lỗi số, phải chịu vất vả gi­an truân
nhưng từ trung niên thì phát đạt, yên cữa yên nhà
*Đoán vận mạng cho tuổi ẤT
MÙI (nam mạng)
Sanh năm 1955 đến 2015 và
2075
Cung CÀN. Trực PHAù. Mạng SA
TRUNG KIM (vàng trong cát). Khắc
THẠCH LỰU MỘC. Con nhà BẠCH
ĐẾ(an mạng, phú quí).
Xương CON DÊ. Tướng tinh CON
GÀ.
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Vàng trong cát trắng khó mà
tìm ra
Đặng sanh sung sướng quí thay
Mùa thu cũng tốt số trai
thanh nhàn
Thuận sanh phú quí chẳng sai
Nghèo giàu cũng sướng guốc
giày nhởn nhơ
Số người no đủ y lương
Bôn ba lúc trẻ an khương về
già
Một tay gây dựng cữa nhà
Lao tâm phí lực tự mình làm
ra
Chờ cho vận giữa gi­ao mùa
Tài nguyên phát đạt việc nhà
thạnh hưng
Vợ chồng con cái sum vầy
Gặp nên gia thất vui vầy ấm
no
*
*Phụ giải tổng quát : số tuổi
này phần đông đều ở mức trung bình không giàu có lớn nhưng cũng không đến nỗi
bần cùng cơ cực chỉ trừ người nào sanh vào mùa thu và đông thì thuận số nên
trong đời thường gặp nhiều may mắn. Còn sanh vào ban đêm mà vào mùa xuân và hạ
thì bị lỗi số lúc nhỏ khó nuôi. Những người sanh ở mạng này thì tính nết thật
thà ít gặp tai họa có công danh, được quới nhơn giúp đỡ. Số này tự lập nên gia
nghiệp.
*Đoán vận mạng cho tuổi kỷ
mùi(nam mạng )
Sanh năm 1919 đến 1979 và
2039
Cung ly. Mạng THIÊN THƯỢNG
HỎA (lửa trên trời). Khắc SA TRUNG
KIM. Con nhà XÍCH ĐẾ(cô
quạnh)
Xương CON DÊ. Tướng tinh CON
RÁI CÁ.
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem vận mạng tuổi mùi
Mạng hỏa, là lửa chơi vơi
trên trời
Thuận sanh sung sướng biết
bao
Xuân hạ sanh đặng như cua gãy
càng
Thu đông cực khổ lỗi thay
Dù giàu cũng khổ tảo tần lo
âu
Tình duyên lỡ dở buổi đầu
Phải duyên chắp nối mới mong
sắt cầm
Vợ chồng gặp gỡ xứ xa
Khác làng khác xã mới là an
thân
Số người thân cận người sang
Trên thì yêu mến dưới hay
thương tình
Tuổi trẻ khó đặng yên thân
Trở về hậu vận phước lai
thanh nhàn
*

*Phụ giải tổng quát : số tuổi
kỷ mùi phần đông nhờ tánh tình hiền hậu nên được mọi người yêu mến cho nê cuộc
sống có phần tương đối an nhàn nhưng lương duyên vợ chồng thì có khắc. Con phải
hai dòng. Tuổi này nếu sanh ban đêm là nghịch không được tốt dù là lỗi số sanh
nhưng cũng không nghèo khó, có quới nhơn giúp đỡ, người có giác quan thứ sáu
thường hay nghĩ đâu có đó. Số người có căn tu, số về già được vinh hiển.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ