Đâu là giả đâu là thật ?

         Thưa quý vị, chắc hẳn rằng mỗi thanh đồng đệ tử chúng ta khi đến tháng 5 đều nhớ đên tháng tiệc của quan Tuần, mọi người chúng ta, người thì đi đền Kỳ Cùng, người thì đi đến Ninh Giang để bái yết, vừa qua tôi được dịp xuống Ninh Giang và vào đền Doan ở thị trấn Ninh Giang ngoài ngã 3 sông Tranh, tôi thấy đề “đền cổ” ? Trong ban tiền đường thấy hoành phi đề “Ninh Giang chính từ”? bằng chữ nho, thấy mọi người xì xào bàn tán là đây mới là ngôi đền cổ chính gốc thờ ngài ? Sau khi ngồi nói chuyện với 1 anh cung văn để biết thêm chi tiết thì có 1 ông áo trắng quần nâu bằng lụa đắt tiền sồng sộc đi ra vặn vẹo chỉ trỏ quát tháo ầm ĩ nói rằng : “Đây là đền của ngài không có nơi nào bằng ở đây kể cả đền Kỳ Cùng nơi thác hóa”, con cái và vài đệ tử của ông ý đều xông vào kẻ nói nhẹ nhàng, kẻ thì băm bổ, sau đó ông mặc áo trắng quần nâu đuổi tôi ra khỏi đền . Tôi có nói với mọi người như sau : Nếu ngôi đền này là cá nhân của nhà ông thì không phải là đền và tôi cũng không bao giờ bước vào nhưng nếu là của thập phương chăm lo, xây dựng công đức, góp công góp của thì không có ai đuổi được tôi ngoại trừ tôi vi phạm pháp luật,tôi đi ăn mày Thánh không ăn mày ma sau đó tôi mới biết đó là thủ nhang đền Doan mà có cái tên gọi là đền cổ, tôi cũng chưa biết tên gọi đền cổ xuất phát từ đâu hay bức hoành phi Ninh Giang chính từ thì không có đền chính nào hay 1 vị vua, vị quan, ông đồ nào cho chữ với 1 ngôi đền chính mà phải khẳng định là như vậy, ngôi đền Doan 15 năm trước tôi đã vượt song từ Thái Bình sang và cũng đã tìm hiểu nhưng nay tôi đưa lên cho bạn đọc để mọi người tìm hiểu xem đền Doan hay đền Tranh Xuyên nơi nào là đền chính nơi nào là vái vọng? hay cả 2 nơi đều là chính? Ông thủ nhang có nói chữ “ giang” khác chữ “ xuyên”, con giai ông thủ nhang nói chữ “Tranh” trong Tranh Xuyên là (TR), chữ Tranh ngoài đền Doan là (CH) trong văn của Quan chỉ nhắc đến Ninh Giang là chính quán quê nhà còn thủ nhang đền Doan lại khẳng định là đền Doan là nơi hóa của ngài, trong văn thì nói đền Kỳ Cùng là nơi hiển hóa. Như vậy chúng ta tìm ở đây đâu là nền gốc của ngài, đâu là nơi ngài hiển mộng báo cho Cao Biền và đâu là nơi ngài thác hóa thề nguyền nước chia đôi dòng. Kính thưa các bạn tôi viết bài này lên mong các bạn tìm hiểu, đóng góp để chúng ta cùng tìm được chân tướng của sự việc.

           Đối với đền Doan tôi được nghe con nuôi của ông thủ nhang nói:” Bố em là người hiểu nhất Việt Nam, đây là bất di bất dịch không được phép tìm hiểu tranh luận, con gái của ông thủ nhang và ông thủ nhang nói tôi tìm hiểu tranh luận là láo, không phải là thầy, tôi rất mong rằng chính quyền, sở văn hóa Hải Dương cũng như thị trấn Ninh Giang tìm hiểu xem xét lại đền Doan để trả về nghĩa đích thực, xem xét lại thủ nhang về tư cách phục vụ đạo Thánh hay lập nên theo nghĩa xôi thịt, lừa thần bán Thánh ai theo mình thì cho lễ, ai tìm hiểu tranh luận thì đuổi ra, những kẻ bảo thủ, những kẻ tranh luận mà cậy mình là sân nhà mạt sát chửi rủa đuổi người khác, những kẻ đó là vô đạo, cũng rất mong mỗi người chúng ta, tìm hiểu đi lễ xuống Ninh Giang, đâu cũng là nơi thờ ngài, ngài đều chứng tâm lòng thành của chúng ta nhưng cũng không vì nghe những kẻ chỉ bằng 1 vài tờ giấy cổ, bằng 1 vài câu thơ cổ mà khẳng định điều của mình là bất di bất dịch vì tôi thấy rằng bên cạnh đền Doan có 1 ngôi đền nữa mọc lên và ngôi đền này khẳng định đây mới là nền đất chính thờ từ trước, đâu là sự thật của đền thờ chính quan lớn Tuần, đâu là bộ mặt thật của thủ nhang đền Doan?…

 Tác giả : tv 
 Ngày 18/6/2013

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *