Lá số một nữ Phú Gia

Đây là lá số một nữ phú gia rất trẻ. Mẫu mực cho cách CỰ CƠ  Tý Ngọ, nhiều cái ta cứ tưởng là lý tưởng không thể gặp nhưng thực tế vẫn có. Đáng tiếc là cách CỰ CƠ của người nữ này không phải tại MỆNH mà tại Đại Hạn.
Lá số được lập bởi trình an sao của Trần Nhật Thành, Người viết dùng kỹ xảo để chỉnh sửa cho đúng với TỬ VI Ứng Dụng.

Đọc thêm »

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ