Mua nhà nhất định phải nhớ: Muốn làm ăn phát tài, phải chọn hướng nhà và năm mua nhà hợp với ng

Mua nhà nhất định phải nhớ: Muốn làm ăn phát tài, phải chọn hướng nhà và năm mua nhà hợp với ng

Việc chọn mua nhà ở có thể dựa trên nhu cầu, năng lực tài chính cũng như sở thích cá nhân của mỗi người. Nhưng đồng thời cũng nên xem xét đến một vài yếu tố tiềm tàng khác, ví dụ như phong thủy, ngũ hành… 
  
Phong thủy ngũ hành thực chất là một trường khí. Trường khí không nhìn thấy được, cũng không sờ vào được này mỗi phút mỗi giây đều không ngừng tác động lên tâm lý và tình cảm, lên suy nghĩ, tâm trạng của con người. Thậm chí cả sức khỏe, tài vận và sự nghiệp. 
Cùng là một ngôi nhà nhưng không phải ai cũng thích hợp để sống trong đó. Giả sử không biết về Bát tự của bản thân, ít nhất cũng biết bản thân cầm tinh con giáp nào, dựa vào đó để xem xét và chọn lựa. Bởi ngũ hành trong đó bao gồm cả 12 con giáp là trường khí cơ bản của Bát tự, khi chọn nhà yêu cầu cần hết sức hài hòa với phong thủy ngũ hành

  
Sau đây là vài lưu ý khi mua nhà dành cho 12 con giáp, từ việc xem xét không gian và thời gian, để tránh được những vận hạn, những rắc rối không cần thiết khiến hối hận về sau.

Tuổi Tý 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Sửu, Thân, Thìn; tránh năm Ngọ, Mùi. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), hướng Tây Nam (lệch về Tây), hướng Đông Nam (lệch về Đông), tránh hướng chính Nam, hướng Tây Nam (lệch về Nam). 

Tuổi Sửu

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Tý, Tỵ, Dậu; tránh năm Mùi, Tuất. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Bắc, hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng chính Tây); tránh hướng Tây Nam (lệch về Nam), hướng Tây Bắc ( lệch về Tây). 

Tuổi Dần 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Hợi, Ngọ, Tuất; tránh năm Thân, Tỵ. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Nam, hướng Tây Bắc (lệch về Tây); tránh hướng Tây Nam (lệch về Tây), hướng Đông Nam (lệch về Nam). 

Tuổi Mão 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Tuất, Hợi, Mùi; tránh năm Dậu, Thìn. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Bắc (lệch về Tây), hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng Tây Nam (lệch về Nam); tránh hướng chính Tây, hướng Đông Nam (lệch về Đông). 

Tuổi Thìn 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Dậu, Thân, Tý; tránh năm Tuất, Mão. 

Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Tây, hướng Tây Nam (lệch về Tây), chính Bắc; tránh hướng Tây Bắc (lệch về Tây), hướng chính Đông. 

Tuổi Tỵ 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Thân, Dậu, Sửu; tránh năm Hợi, Dần. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Nam (lệch về Tây), chính Tây, hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), tránh hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng Đông Bắc (lệch về Đông). 

Tuổi Ngọ 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Mùi, Dần, Tuất; tránh năm Tý, Sửu. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Tây Nam (lệch về Nam), Đông Bắc (lệch về Đông), Tây Bắc (lệch về Tây); tránh hướng chính Bắc, hướng Đông Bắc (lệch về Bắc). 

Tuổi Mùi 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Ngọ, Hợi, Mão; tránh năm Sửu, Tý. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Nam, hướng Tây Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Đông; tránh hướng Đông Bắc (lệch về Bắc), hướng chính Bắc. 

Tuổi Thân 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Tỵ, Tý, Thìn; tránh năm Dần, Hợi. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng chính Bắc, hướng Đông Nam (lệch về Đông). 

Tuổi Dậu 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Thìn, Tỵ, Sửu; tránh năm Mão, Tuất. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Nam (lệch về Đông), hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng Đông Bắc (lệch về Bắc); tránh hướng chính Đông, hướng Tây Bắc (lệch về Tây).

Tuổi Tuất 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Mão, Dần, Ngọ; tránh năm Thìn, Sửu. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng chính Đông, hướng Đông Bắc (lệch về Đông), chính Nam; tránh hướng Đông Nam (lệch về Đông), hướng Đông Bắc (lệch về Bắc).

Tuổi Hợi 

Thời gian mua nhà tốt nhất là năm Dần, Mão, Mùi; tránh năm Tỵ, Thân. 
Hướng nhà tốt nhất nên chọn hướng Đông Bắc (lệch về Đông), hướng chính Đông, hướng Tây Nam (lệch về Nam); tránh hướng Đông Nam (lệch về Nam), hướng Tây Nam (lệch về Tây).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *