Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi BÍNH
NGỌ ( nữ mạng )
Sanh năm : 1906 đến 1966 và
2026
Cung CÀN. Mạng THIÊN HÀ THỦY
( nước sông thiên hà )
Xương CON NGỰA. Tướng tinh
CON THUỒNG LUỒNG.
*
Phật Bà Quan Aâm độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Bính Ngọ mạng Thủy cung Càn
Mạng Thủy là nước ở sông Gi­an
Thu Đông sanh đặng tyuôỉ nàng
Đặng mùa vượng tướng số ta
thanh nhàn
Xuân Hạ sanh thiếp lỗi mùa
Lỗi sanh cực nhọc nên nàng gi­an
nan
Cho nên thân gái dặm trùng
Duyên tình lỡ dở đôi đàng
chia ly
Anh em xung khắc bất hòa
Đi xa thương nhớ về nhà chẳng
yên
Tuổi này lại có tính linh
Nghi đâu trúng đó thiệt tình
chẳng sai
Gặp kẻ ăn nói bất bình
Giận người lỗ mãng thiệt tình
khó dung
Tiền vận số phải lao đao
Hậu vận vinh hiển giàu sang
có thừa.
*
* Phụ giải tổng quát : Tuổi
Bính Ngọ nếu sanh nhằm mùa Thu và mùa Đông nếu là ban đêm là trọn tốt. Còn cô
nào sanh nhằm mùa Hạ và mùa Xuân thì phải chịu lỗi số gi­an nan. Phần đông nếu
sanh thuận thì giàu sang, phú quý đa số đều ăn ở giữ gìn đạo đức, số không
thuận hòa anh em, số này ít khi ăn ở nhau một đời chồng phải có thay đổi lương
duyên ít nhứt là ba lần thì mới thành gia thất.
* Đoán vận mạng cho tuổi GIÁP
NGỌ ( nữ mạng )
Sanh năm : 1954 đến 2014 và
2074
Cung LY. Mạng SA TRUNG KIM (
vàng trong cát )
Xương CON NGỰA. Tướng tinh
CON CHIM TRĨ.
*
Bà Cửu Huyền Thiên nữ độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Giáp ngọ cung Ly mạng Kim
Vàng trong bãi cát nếu tìm
giàu ngay
Nếu sanh thuận Thìn Tuất Sửu
Thân Dậu sáu tháng ít ai dám
Hạ Xuân lỗi số gi­an nan
Tỵ ngọ hai tháng chẳng sang
chút nào
Lỗi sanh cực nhọc biết bao
Tiền bạc chẳng có thân rày đó
đây
Nhưng người tính nóng hay gây
Aáy là giáp Ngọ số nàng chẳng
sai
Tánh người chẳng chịu hiếp ai
Gặp mạnh đuổi ra tay binh
liền
Nhưng mà phải lỡ đò duyên
Nhiều khi đau khổ đứng ngồi
chẳng nên
Đàn bà Giáp Ngọ chẳng hiền
Gặp chồng mạng lớn phải
nhường nhịn ngay.
*
* Phụ giải tổng quát : tuổi
này nếu sanh thuận vào mùa Thu và Đông thì được giàu sang phú quý, còn nếu lỗi
số sanh nhằm mùa Xuân và mùa Hạ cho nên cùng một tuổi Giáp Ngọ mà có kẻ sang
người hèn là như thế. Nhưng số đàn bà dù có cực nhưng trong đời thường gặp
những dịp may mắn, nhưng tánh người bất phục những kẻ có thế lực, tiền bạc cho
nên cũng vì thế phải thất bại trong cuộc đời nhất là chồng. Tuổi Giáp Ngọ cũng
chẳng nuôn chiều ai dù là chồng cũng thế cho nên có khi phải chịu lỡ dở duyên
tình. Số hậu vận mới có sự nghiệp nhưng trường thọ. Nếu cô nào thiếu âm thì yểu
số sốn đến 33 tuổi là cùng mạng.
* Đoán vận mạng cho tuổi MẬU
NGỌ ( nữ mạng )
Sanh năm : 1918 dến 1978 và
2038
Cung CHẤN. Mạng THIÊN THƯỢNG
HỎA ( lửa trên trời )
Xương CON NGỰA. Tướng tinh
CON HEO.
*
Phật Bà Quan âm độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Mậu Ngọ mạng Hỏa số này
Lửa trời soi sáng chiếu cùng
khắp nơi
Xuân Hạ sanh gái là nàng
Thanh nhàn sung sướng có
chồng giàu sang
Thuy Đông lỗi số cực thân
Cuộc đời chẳng đặng thong
dong an nhàn
Số nàng khác mẹ thương cha
Anh em chẳng thuận phải xa
chớ gần
Mậu Ngọ quí tướng gái này
Ban ngày mà hạp ấy là số ta
Lỗi sanh duyên số lỡ làng
Không thì chồng vợ lòng dòng
đôi ba
Thấy ai nghèo khổ xót xa
Tiền bạc giúp đỡ thế mà phản
ngay
Số này tiền vận lao đao
Hậu vận có cửa có nhà mới
yên.
*
* Phụ giải tổng quát : Số
tuổi Mậu Ngọ dù sanh vào mùa nào mà nếu sanh ban ngày là sung sướng chẳng khổ
cực tướng người sang quí. Nhưng tính tình nóng nảy, mau giận cũng mau nguôi,
lòng dạ thông minh, tuổi nhỏ vất vả, gi­an nan, giàu có nhưng không sung sướng
chẳng cầm của được. Tuổi này ngoài 40 mới tụ tài, nhơn duyên trắc trở, đời sau
mới thành gi­ai lão. Số này phải lận đận vì chồng vì con, lại còn lắm người
phải nuôi con cho chồng ( số vượng phu ích tử ) cần phải tu tâm đặng thoát giải
oan nghiệp. Cữ ăn thịt Chó, Mèo, Rùa, Ngựa, Trâu. Nên dùng trai lạc thì mới
trường thọ.
* Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM
NGỌ ( nữ mạng )
Sanh năm : 1942 đến 2002 và
2062
Cung LY. Mạng DƯƠNG LIỄU MỘC
( cây dưong liễu )
Xương CON NGỰA. Tướng tinh
CON CÁO.
*
Bà Cửu Huyền Thiên Nữ độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Nhâm Ngọ mạng Mộc cung Ly
Là cây dương liễu số này làm
nên
Nếu là sanh thuận Đông Xuân
Gái thì hữu phước gia môn yên
hòa
Mùa thu bị khắc bơ vơ
Mùa Hạ cũng lỗi trật giờ khổ
thân
Anh em xung khắc chẳng gần
Đi xa thương nhớ lại gần
chẳng an
Tuổi sanh thuở nhỏ gi­an nan
Tưởng đâu chết hụt chết oan
đã rồi
Tuổi nàng lanh lợi khôn ngoan
Ít kẻ ngu dốt cơ hàn linh
đinh
Tuổi nhỏ làm có đủ sài
Nhiều lần đặng khá khiến rày
rã tan
Tuổi muộn có của mới an
Lập nên sự nghiệp thanh nhàn
ấm no
*
* Phụ giải tổng quát : Nhâm
Ngọ số này phần đông nếu sanh vào mùa Xuân hay mùa Đông thì con người cao sang
phú quý có kẻ hầu người hạ, có chồng giàu sang có địa vị quan trọng trong xã
hội, nhưng số phải sanh ban ngày thì mới trọn tốt.
Còn sanh ban đêm thì vất vả
khổ cực duyên nợ đa đoan. Tuổi từ 44 trở đi thì giàu sang phú quý có căn tu
hành. Nhiều người tuổi này có tâm tu hành hay xuất giá đầu phật.
* Đoán vận mạng cho tuổi CANH
NGỌ ( nữ mạng )
Sanh năm : 1930 đến 1990 và
2050
Cung LY. Mạng LỘ BÀN THỔ (đất
đường đi )
Xương CON NGỰA. Tướng tinh
CON VƯỢN.
*
Phật Bà Quan Aâm độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Cung Ly mạng Thổ là đất đường
đi
Mùa Hạ sanh đặng lo chi
Thuận sanh tháng chín tháng
ba thanh nhàn
Thu Đông phải chịu lao đao
Mùa Xuân Dần Mẹo biết bao khổ
sầu
Sanh kỵ tháng giêng tháng hai
Nặng hơn tháng khác khổ rày
cực thân
Có điều nhờ được phước trời
Không thì bỏ xác rồi đời cũng
xong
Sanh ra thuở nhỏ long đong
Thay tên đổi họ hai dòng mới
an
Ai nói thiết yếu thở than
Lòng cầm không được có tiền
cũng trao
Số gái canh ngọ mà hiền
Lỗi sanh khổ não như thuyền
linh đinh
*

* Phụ giải tổng quát : Cang
Ngọ số người hạp vào mùa Xuân và mùa Hạ, quí cô lớn lên khi làm ăn việc gì thì
nên lựa hỏi mùa này mà tính toán, làm ăn khó mà thất bại, quí tướng mà lại giàu
sang chồng có địa vị ấy là số Canh Ngọ. Tuổi này lúc nhỏ khó nuôi có chết hụt
nhiều lần, nhưng nhờ có âm đức của mẹ cha và trời phật nếu không che chở cho thì
không sống đến ngày nay. Số phải dùng trai lạt mỗi tháng 6 hoặc 10 ngày thì
tốt. Hậu vận không bằng trung vận số có căn tu nên ăn ở hiền lành thì được
trường thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ