CÁCH TÍNH TRÙNG TANG

CÁCH TÍNH TRÙNG TANG

Bước 1: Ta khởi Đại -Tiểu -Số -liên -tiết, nam khởi tại Dần đi thuận , nữ khởi tại Thân đi nghịch, tính đến tuổi người mất thì dừng lại. Ví dụ : Người mất là nam 68 tuổi Tại Dần ta khởi 10, Mẹo là 20 , Thìn là 30, Tị là 40, Ngọ là 50, Thân là 60 , Dậu là 61, Tuất là 62 , Hợi là 63, Tý là 64 , Sừu là 65 , Dần là 66 , Mẹo là 67 , Thìn là 68. Đến đây là đã đến tuổi người mất, ta dừng lại, chờ…tính tiếp
Bước 2: Ta lấy cung kế đó khởi tháng giêng, tính đến tháng người mất Ví dụ : Giả như người mất ở trên là mất vào tháng 6 , ngày 9 , giờ Dần Ở trên ta đã đếm tới cung Thìn là tuổi người đó , vậy cung kế là cung Tị khởi tháng 1 , Ngọ là tháng 2 , Mùi là tháng 3 , Thân là tháng 4 , Dậu là tháng 5 , Tuất là tháng 6.
Bước 3: Ta lần lượt tính như thế với ngày , rồi giờ.  Ví dụ : Ở trên ta đã có tháng 6 ở Tuất , vậy nhích tới Hợi là mùng 1 , Tý là mùng 2 , Sửu là mùng 3 , Dần là mùng 4 , Mẹo là mùng 5 , Thìn là mùng 6 , Tị là mùng 7 , Ngọ là mùng 8 , Mùi là mùng 9. Vậy thì tới cung Thân là giờ Tý , cung Dậu là giờ Sửu , cung Tuất là giờ Dần. Bây giờ ta chỉ việc tra vào xem các cung năm tháng ngày giờ rơi vào cung nào thôi :     Các cung TÝ _ NGỌ _ MẸO _ DẬU  là Thiên Di     Các cung THÌN _ TUẤT _ SỬU _ MÙI là Nhập Mộ     Các cung DẦN _ THÂN _ TỊ _ HỢI là Trùng TangVậy các cung của ví dụ này là Nhập Mộ hết , vậy là người chết đó tận số rồi vậy. Như thế con cháu sau này sẽ làm ăn khấm khá. Thường thì có cung này có cung khác , hễ càng có nhiều cung Trùng Tang chừng nào thì việc Trùng càng bị nặng thôi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *