Phương Pháp Chọn Hướng Động Thổ

     Khi khởi công xây dựng bao giờ ta cũng phải tiến hành nghi lễ động thổ, bởi vì theo quan niệm và theo phong thủy khi ta tiến hành bắt đầu xây dựng trên một mảnh đất, có nghĩa là ta bắt đầu khơi thông, thay đổi dòng khí (năng lượng) nơi đó, ngoài ra mỗi năm, mỗi một trạch đất, mỗi một gia chủ lại có những kiêng kỵ (sát) với mảnh đất đó. Chính vì vậy việc lựa chọn  phương vị động thổ, khởi đầu để tránh mọi rủi ro trong quá trình xây dựng, và sử dụng sau này có ý nghĩa rất quan trọng. Vậy cách thức lựa chọn như thế nào? Tôi sẽ trình bày ngay sau đây.    – Việc đầu tiên chúng ta phải xác định được trạch của ngôi nhà, thuộc trạch gì. Bằng cách đo hướng nhà, lấy tọa làm trạch ta sẽ biết được nhà thuộc trạch nào? Vd : Nhà Hướng Nam (Ly) thì sẽ tọa tại hướng Bắc (Khảm), vậy ta sẽ có nhà này thuộc trạch Khảm.
    – Tiếp theo ta lập trạch bàn cho khu đất đó. Tham khảo tại đây
    – Xác định tuổi của gia chủ và thuộc sao bản mệnh nào? 
    – Xác định các phương sát trong năm khởi công. Bao gồm Thái Tuế, Tam Sát, Tuế Phá, Ngũ Hoàng. Tham khảo tại đây

Sau khi đã có đầy đủ các dữ kiện trên, ta tiến hành xem xét, lựa chọn phương vị động thổ theo các bước sau :

 1.     Sau khi biết khu đất thuộc trạch nào rồi thì ta sẽ tiến hành tránh các phương phạm sát của khu đất đó. Tham khảo tại đây

 • – Nhà trạch KHẢM thì ở phương THÌN, Tuất là kỵ
 • – Nhà trạch KHÔN thì ở phương MẸO là kỵ. 
 • – Nhà trạch CHẤN thì ở phương THÂN là kỵ. 
 • – Nhà trạch TỐN thì ở phương DẬU là kỵ. 
 • – Nhà trạch KIỀN thì ở phương NGỌ là kỵ. 
 • – Nhà trạch ĐOÀI thì ở phương TỊ là kỵ. 
 • – Nhà trạch CẤN thì ở phương DẦN là kỵ. 
 • – Nhà trạch LY thì ở phương HỢI là kỵ. 

 •  ngược lại cũng vậy. 

 • – Nhà TỌA( mặt sau nhà ) THÌN, Tuất thì ở phương KHẢM là kỵ 
 • – Nhà TỌA MẸO thì ở phương KHÔN là kỵ. 
 • – Nhà TỌA THÂN thì ở phương CHẤN là kỵ. 
 • – Nhà TỌA DẬU thì ở phương TỐN là kỵ. 
 • – Nhà TỌA NGỌ thì ở phương  Càn là kỵ. 
 • – Nhà TỌA TỊ thì ở phương ĐOÀI là kỵ. 
 • – Nhà TỌA DẦN thì ở phương CẤN là kỵ. 
 • – Nhà TỌA HỢI thì ở phương LY là kỵ. 

      Ví dụ : Trạch Càn không chọn ngày, giờ, tháng, sơn Ngọ để thực hiện động thổ.

    2. Bỏ các phương vị có sao bản mệnh của gia chủ, bằng các xem trên trạch bàn huyền không. Vd : gia chủ sinh năm 1956, sao bản mệnh là sao Bát Bạch (8) quản. Xem trên trạch bàn các sao số 8 đóng tại cung nào thì bỏ cung đó.
    3. Bỏ các Phương sát với tuổi của gia chủ theo câu đả quyết sau (đả quyết tính tam sát) :

                                                              Dần,Ngọ,Tuất: Sát Bắc.


Thân,Tý,Thìn : Sát Nam.

Hợi,Mẹo,Mùi : Sát Tây.

Tỵ,Dậu,Sửu : Sát Đông.

     4. Bỏ các phương vị có Thái Tuế, Tam Sát, Tuế Phá, Ngũ Hoàng trong năm đó.


Sau khi đã loại bỏ được các phương vị cần tránh. Các phương vị còn lại, có thể động thổ, nhưng để tốt hơn ta có thể chọn phương vị có sao cát trên trạch bàn trong các phương vị còn lại đó. Và kết hợp với bàn niên, nguyệt, nhật, thời để chọn ra phương vị đắc địa nhất để động thổ, khởi công. Nhớ là động thổ chỗ nào, thì kết thúc công việc tại chỗ đó.   

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ