Tag Archives: luận giải sao

Tham lang tọa thủ Mệnh Thân

      Sao Tham lang chủ về vật dục lẫn sắc dục. Cho nên ưa Hóa Lộc, Hóa Quyền, không cần có Văn xương, Văn khúc, Tả phụ, Hữu bật cũng có thể đạt tới phú quý. Gặp Văn xương Văn khúc thì trái lại, còn biến thành vật dục có ý vị phấn son bề […]

Tuần – Triết và những dấu hỏi

Tuần – Triết và những dấu hỏi Trong Tử Vi, khi luận bàn về ảnh hưởng của các sao, người luận giải thường lúng túng khi gặp 2 sao Tuần – Triệt bởi lẽ quan điểm của cổ nhân về 2 sao này bất nhất về ngũ hành và cường độ, thời gian ảnh hưởng nên […]

Kiến thức tử vi sao Thất Sát

Kiến thức tử vi sao Thất Sát Trong kiến thức tử vi sao Thất Sát là một trong 14 Chính Tinh và đựơc coi là hung sát tinh. Bất luận số đẹp hay số xấu, hễ đã có Thất Sát vào Mệnh hay Thân thế tất phải trải qua những chuyện hung hiểm hoặc có một thời […]

Những sao Năng lượng

Những sao Năng lượng Ở cung Mệnh: (Tài năng lúc mới sinh ra) Giải Thần: Gặp tai nạn có thể hóa giải Thiên Hình: Nhân quả Thiên phú (tài năng nhân quả), có thể hiểu và cảm ứng một số chuyện nhân quả trên đời Hoa Cái: Có tài giáo dục và triết học suy […]

Nguyên tắc luận 12 Cung – Vương Đình Chi

       Luận Mệnh thông qua Đẩu Số quan niệm: “Bất kể sự tình nào cũng đều có thể căn cứ vào mệnh bàn mà dự đoán ra, dù mệnh tạo có quan hệ với người khác hay không”.      Bộ sách Hiện đại Tử Vi quan niệm: “Đối với những sự vật mà bản thân mình […]

Những dòng chảy lớn luận đoán Tử Vi

      Tình hình nghiên cứu Tử vi Đẩu Số trong giai đoạn cuối thế kỷ 20, có thể nói là rất nhiều nhân tài, danh gia đua nhau xuất hiện. Hơn nữa, đã thoát ly phương pháp luận đoán đơn giản của giai đoạn trước, tiến vào một thời kỳ mới, phương pháp luận đoán […]

Tử vi tọa thủ Mệnh (Thân)

Tử vi tọa thủ Mệnh (Thân) Sao Tử vi độc tọa ở Tý hoặc ở Ngọ, nếu là trường hợp “bách quan triều củng”, thì rất ưa đến cung mệnh đại hạn và cung mệnh lưu niên được Hóa Lộc, Hóa Quyền, Hóa Khoa.        Nếu Tử vi Hóa Quyền hoặc Tử vi Hóa Khoa […]

Luận giải các sao

Luận giải các sao Trong đời sống mỗi một người đều có một số mạng và số mạng đó được thể hiện ở các chòm sao, có 3 loại: chính tinh, phụ tinh và Các sao không tốt, không xấu. LUẬN GIẢI CÁC CHÍNH TINH Phân loại các chính tinh theo đặc tính chủ yếu […]

Can Bính – Thiên đồng hóa Lộc – Vương Đình Chi

      Thiên đồng chủ về tay trắng làm nên, khi Thiên đồng hóa Lộc chủ về làm tăng tài lộc, mà còn thường có cơ duyên bất ngờ.       Nhưng nếu có các sao khoa văn đồng cung, thì tổ hợp sao thành quá phong nhã, dễ mê đắm trong “thanh vận thơ phú” hoặc […]

Can Đinh – Thái âm hóa Lộc – Vương Đình Chi

      Thái Âm là sao tiền tài, đương nhiên thích hóa thành sao Lộc, chủ về dư giả. Nhưng so với Vũ Khúc hóa Lộc, có thể nói là Thái Âm thiếu hành động kiếm tiền, thiếu “sức” cạnh tranh. Có thể giàu có hay không, vẫn cần phải xem có lợi về sự tiến […]

0988611829
Liên hệ