Category Archives: biểu phí

Xem ngày Tu tạo – sửa chữa

Xem ngày Tu tạo – sửa chữa.   1.000 (x1000) VND Kết quả gửi khách hàng: PHIẾU XEM NGÀY Gồm các hạng mục như sau: 1. Tư vấn xem có thể tu tạo sửa chữa phương vị đó được không 2. Năm tháng ngày giờ tu tạo sửa chữa cát lợi 3. Cách thức và […]

Xem ngày Nhập trạch

Xem ngày Nhập trạch   …       .1.000 (x1000) VND Kết quả gửi khách hàng: PHIẾU XEM NGÀY Gồm các hạng mục như sau: 1. Ngày giờ nhập trạch 2. Nghi thức nhập trạch (tẩy uế, hàn long): văn khấn, đồ lễ 3. Nghi thức tôn lập, an vị bát nhang: văn khấn, […]

Xem ngày Đổ mái – Cất nóc

..2 Xem ngày Đổ mái – Cất nóc 500(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:PHIẾU XEM NGÀYGồm các hạng mục như sau:1. Ngày giờ Đổ mái/Cất nóc2. Nghi thức Đổ mái/Cất nóc: Văn khấn, đồ lễLưu ý:– Gia chủ tiến hành Xông khí trước 30p trước khi làm lễ Đổ mái-Cất nóc– Tại giai đoạn […]

Xem ngày Động thổ

1 Xem ngày Động thổ 1.000(x1000) VND Kết quả gửi khách hàng:PHIẾU XEM NGÀYGồm các hạng mục như sau:1. Ngày giờ Dọn dẹp mặt bằng (phạt mộc, hạ giải)2. Ngày giờ Động thổ3. Vị trí động thổ khởi sự (2-3 vị trí theo thứ tự)4. Tuổi động thổ khởi sự: trên 30 tuổi – đã […]

Thiết kế kiến trúc hồ sơ kỹ thuật thi công

Thiết kế kiến trúc hồ sơ kỹ thuật thi công   1 Thiết kế hồ sơ Concept Cơ sở kiến trúc   150-300/ m2 (x1000) VND Kết quả gửi khách hàng: Hồ sơ file + Bản in Đăng ký dịch vụ 2 Thiết kế hồ sơ kỹ thuật thi công kiến trúc   150-300/ m2 […]

0988611829
Liên hệ