Hàng vạn lượt người đổ về đền Mẫu Tuyên Quang

Từ lâu nay, cụm đền thờ Mẫu tại thành phố Tuyên Quang đã trở thành điểm đến của hàng vạn người đi cầu may dịp đầu năm. Phố núi vốn bình yên, tĩnh lặng quanh năm, nay chộn rộn bởi khách hành hương. Khắp nơi văng vẳng nhịp trống, phách, giọng chầu văn quyện với […]

Lễ hội chùa Hương: Vừa bị 'chém', vừa nghe chửi

Chặt chém, chèo kéo khách, chen lấn, xô đẩy… vẫn là những “thảm cảnh” mà nhiều du khách đi lễ hội chùa Hương gặp phải. Động đâu “chặt” đó! Mặc dù cách khoảng 20km mới đến chùa Hương, nhưng dọc con đường dẫn đến đây luôn thường trực các “cò” chỉ chực thấy có khách […]

Lễ hội chùa Hương: Vừa bị 'chém', vừa nghe chửi

Chặt chém, chèo kéo khách, chen lấn, xô đẩy… vẫn là những “thảm cảnh” mà nhiều du khách đi lễ hội chùa Hương gặp phải. Động đâu “chặt” đó! Mặc dù cách khoảng 20km mới đến chùa Hương, nhưng dọc con đường dẫn đến đây luôn thường trực các “cò” chỉ chực thấy có khách […]

Lễ hội chùa Hương: Vừa bị 'chém', vừa nghe chửi

Chặt chém, chèo kéo khách, chen lấn, xô đẩy… vẫn là những “thảm cảnh” mà nhiều du khách đi lễ hội chùa Hương gặp phải. Động đâu “chặt” đó! Mặc dù cách khoảng 20km mới đến chùa Hương, nhưng dọc con đường dẫn đến đây luôn thường trực các “cò” chỉ chực thấy có khách […]

Thần rắn trong lễ hội ở đền Lảnh Giang

Xuất phát từ quan niệm vạn vật hữu linh, thờ thủy thần là một tục thờ có sớm và phổ biến ở các vùng có địa bàn sông nước.  Nghiên cứu truyền thuyết về các vị thần được thờ trong các đình, đền của Hà Nam, lễ hội, tục thờ các vị thần này thì […]

Thần rắn trong lễ hội ở đền Lảnh Giang

Xuất phát từ quan niệm vạn vật hữu linh, thờ thủy thần là một tục thờ có sớm và phổ biến ở các vùng có địa bàn sông nước.  Nghiên cứu truyền thuyết về các vị thần được thờ trong các đình, đền của Hà Nam, lễ hội, tục thờ các vị thần này thì […]

Thần rắn trong lễ hội ở đền Lảnh Giang

Xuất phát từ quan niệm vạn vật hữu linh, thờ thủy thần là một tục thờ có sớm và phổ biến ở các vùng có địa bàn sông nước.  Nghiên cứu truyền thuyết về các vị thần được thờ trong các đình, đền của Hà Nam, lễ hội, tục thờ các vị thần này thì […]

Nghề khấn thuê

khách đi lễ chùa đang nhờ người khấn hộ trước ban cộng đồng. Đi Chùa, lễ Phật, cầu xin phúc lộc, may mắn là sự hướng về cái thiện, từ`bỏ tà tâm rất đáng quý của mỗi người. Và trong những năm gần đây, dịch vụ cúng thuê, lễ mướn đã thành một “nghề” và […]

Nghề khấn thuê

khách đi lễ chùa đang nhờ người khấn hộ trước ban cộng đồng. Đi Chùa, lễ Phật, cầu xin phúc lộc, may mắn là sự hướng về cái thiện, từ`bỏ tà tâm rất đáng quý của mỗi người. Và trong những năm gần đây, dịch vụ cúng thuê, lễ mướn đã thành một “nghề” và […]

Nghề khấn thuê

khách đi lễ chùa đang nhờ người khấn hộ trước ban cộng đồng. Đi Chùa, lễ Phật, cầu xin phúc lộc, may mắn là sự hướng về cái thiện, từ`bỏ tà tâm rất đáng quý của mỗi người. Và trong những năm gần đây, dịch vụ cúng thuê, lễ mướn đã thành một “nghề” và […]

0988611829
Liên hệ