Category Archives: tử vi trọn đời

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi ẤT TỴ ( Nữ mạng ) Sanh năm : 1905 đến 1965 và 2025 Cung ĐOÀI. Mạng PHÚC ĐĂNG HỎA. (lửa đèn nhỏ ) Xương CON RẮN. Tướng tinh CON TRÂU. * Bà Cửu Huyền Thiên Nữ độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Aát Tỵ mạng […]

Untitled Post

*Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM THÌN ( Nữ mạng ) Sanh năm 1952 đến 2012 và 2072 Cung KHẢM.mạng TRƯỜNG LƯU THỦY ( nước chảy dài ) Xương CON RỒNG. Tướng tinh CON CHÓ SÓI. * Bà Cửu Huyền Thiên Nữ Độ Mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Nhâm thìn cung Khảm […]

Untitled Post

** Đoán vận mạng cho tuổi : GIÁP DẦN ( Nữ mạng ) Sanh năm : 1914 đến 1974 và 2034. Cung CẤN. Mạng ĐẠI KHÊ THỦY ( Nước khe lớn ) Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU * Bà Cửu Huyền Thiên Nữ độ mạng * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Giáp Dần […]

Untitled Post

** Đoán vận mạng chotuổi : TÂN SỬU ( Nữ mạng ). Sanh năm : 1961 đến 2021 và 2081 Cung ĐOÀI Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ (đất trên vách ). Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI. * BÀ Chúa Tiên độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Tân Sửu mạng Thổ […]

Untitled Post

Bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Giáp tý số mạng như vầy Được dời đổi nhà cửa sau này mới yên Anh em giàu có chẳng mong Tự tay lập nghiệp chẳng trông cậy nhờ Lương duyên trắc trở buổi đầu Phải quen nhau trước mới hầu lập […]

0988611829
Liên hệ