Category Archives: tử vi trọn đời

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM THÌN ( nam mạng ) Sanh năm 1952 đến 2012 và 2072 Cung CHẤN. Trực KIÊN. Mạng TRƯỜNG LƯU THỦY ( nước chảy dài ). Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA. Con nhà HẮC ĐẾ ( trường mạng ) Xương con rồng tướng tinh con chó sói. * Ông Tử […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi ĐINH MẸO (nam mạng ) Sanh năm 1927 đến 1987 và 2047 Cung KHẢM.Trực CHẤP. Mạng LƯ TRUNG HỎA (lửa trong lư). Khắc KIẾM PHONG KIM. Con nhà XÍCH ĐẾ (cô quạnh ). Xương CON MÈO. Tướng tinh CON GA. * Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng * *THƠ […]

Untitled Post

Đoán vận mạng cho tuổi GIÁP DẦN ( nam mạng ) Sanh năm : 1974 đến 2074 và 2033 Cung KHÔN. Trực KHAI. Mạng ĐẠI KHÊ THỦY ( nước khe lớn ). Khắc SƠN HẠ HỎA. Con nhà HẮC ĐẾ ( phú quý ). Xương CON CỌP. Tướng tinh CON TRÂU. * Oâng Quan Đế […]

Untitled Post

* * Đoán vận mạng cho tuổi TÂN SỬU ( nam mạng ) Sanh năm : 1961 đến 2021 và 2081 Cung ĐOÀI. Trực TRÂU. Mạng BÍCH THƯỢNG THỔ ( đất trên vách) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY. Con nhà HUỲNH ĐẾ ( phú quý) Xương CON TRÂU. Tướng tinh CON ĐƯỜI ƯƠI. * Oâng Quan […]

Untitled Post

Đoán vận mạng cho tuổi MẬU TÝ ( nam mạng ) Sanh năm 1948 đến 2008 và 2068 Cung CÀN. Trực MÃN. Mạng THÍCH LỊCH HỎA ( lửa sấm chớp) Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY. Con nhà XÍCH ĐẾ, ( phú quý) Xương CON CHUỘT. Tướng tinh CON CHÓ SÓI. * Phật Bà Quan Aâm độ […]

Untitled Post

** Đoán vận mạng cho tuổi TÂN HỢI (nữ mạng) Sanh năm 1911 đến 1971 và 2031 Cung KHÔN. Mạng THOA THIÊN KIM (xuyến bằng vàng) Xương CON HEO. Tướng tinh CON CỌP.  Bà Cữu Huyền Thiên Nữ độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Quý Hợi , cung Cấn số này Mạng […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi CANH THẤT (nữ mạng) Sanh 1910 đến1970 và2030 Cung KHẢM. Mạnh THOA XUYÊN KIM (xuyến bằng vàng) xương CON CHÓ.Tướng tinh CON CÁO. * Bà Chúa Tiên Độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Đoán xem số mạng tuổi này Mạng kim xoa xuyến là vàng đeo […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi KỶ DẬU ( nữ mạng ) Sanh năm 1909 đến 1969 và 2029 Cung LY. Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ ( đất nhà lớn ) Xương CON GÀ. Tướng tinh CON THỎ. * Phật Bà Quan Aâm độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Kỷ Dậu mạng Thổ […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi MẬU THÂN ( nữ mạng ) Sanh năm 1908 đến 1968 và 2028 Cung CẤN. Mạng ĐẠI TRẠCH THỔ ( đất nhà lớn ) Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON LẠC ĐÀ * Phật Bà Quan Aâm độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Mậu thân cung […]

Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi ĐINH MÙI ( nữ mạng ) Sanh năm : 1907 đến 1967 và 2027 Cung ĐOÀI. Mạng THIÊN HÀ THỦY ( nước sông thiên hà ) Xương CON DÊ. Tướng tinh CON * Bà Chúa Ngọc độ mạng * * THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG * Đinh mùi mạng thủy […]

0988611829
Liên hệ