Monthly Archives: Tháng Mười Một 2022

LỄ CÚNG GIAO THỪA NGOÀI TRỜI​

Sắm lễ:– Hương hoa, quả, trầu, cau, đèn, nến, rượu…– Vàng mã, quần áo, mũ Thần linh.– Một mâm cỗ mặn, gà sống luộc (thủ lợn luộc), xôi, bánh chưng. Bày biện trangtrọng trước cửa nhà.Vào thời điểm giao thừa, người chủ gia đình phải thắp đèn, nến, rót rượu rồi khấnvái. Văn khấn có […]

LỄ CHẠP (HAY LỄ TẠ MỘ) NGÀY 30 TẾT

Sắm lễ:– Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,rượu…– Vàng mã.– Một mâm cỗ mặn (hay ngọt tuỳ gia chủ). Bày biện cẩn thận mang ra ngoài mộ hoặcbày lên bàn thờ gia tiên.Bài khấn:Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)– Con kính lạy Chín […]

LỄ CHẠP (HAY LỄ TẠ MỘ) NGÀY 30 TẾT

Sắm lễ:– Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,rượu…– Vàng mã.– Một mâm cỗ mặn (hay ngọt tuỳ gia chủ). Bày biện cẩn thận mang ra ngoài mộ hoặcbày lên bàn thờ gia tiên.Bài khấn:Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)– Con kính lạy Chín […]

LỄ TẤT NIÊN (Chiều 30 Tết)

Sắm lễ:– Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,rượu…– Vàng mã.– Một mâm cỗ mặn, bánh chưng. Bày biện đầy đặn trang nghiêm.Bài khấn:Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)– Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phậtmười phương.– Con kính […]

LỄ TẤT NIÊN (Chiều 30 Tết)

Sắm lễ:– Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,rượu…– Vàng mã.– Một mâm cỗ mặn, bánh chưng. Bày biện đầy đặn trang nghiêm.Bài khấn:Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)– Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phậtmười phương.– Con kính […]

LỄ TẤT NIÊN (Chiều 30 Tết)

Sắm lễ:– Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,rượu…– Vàng mã.– Một mâm cỗ mặn, bánh chưng. Bày biện đầy đặn trang nghiêm.Bài khấn:Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)– Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phậtmười phương.– Con kính […]

LỄ CHẠP (HAY LỄ TẠ MỘ) NGÀY 30 TẾT

Sắm lễ:– Hương hoa, quả, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), đèn, nến,rượu…– Vàng mã.– Một mâm cỗ mặn (hay ngọt tuỳ gia chủ). Bày biện cẩn thận mang ra ngoài mộ hoặcbày lên bàn thờ gia tiên.Bài khấn:Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)– Con kính lạy Chín […]

LỄ CÚNG TIỄN ÔNG TÁO LÊN CHẦU TRỜI(23 tháng Chạp)

Sắm lễ:– Một mâm cỗ mặn,– Bánh kẹo, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), rượu…– Hương, đèn, nến, lọ hoa tươi, quả tươi– Ba bộ mũ áo, hia hài Táo Quân cùng tiền vàng.– Ba con cá chép sống.Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, đợi […]

LỄ CÚNG TIỄN ÔNG TÁO LÊN CHẦU TRỜI(23 tháng Chạp)

Sắm lễ:– Một mâm cỗ mặn,– Bánh kẹo, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), rượu…– Hương, đèn, nến, lọ hoa tươi, quả tươi– Ba bộ mũ áo, hia hài Táo Quân cùng tiền vàng.– Ba con cá chép sống.Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, đợi […]

LỄ CÚNG TIỄN ÔNG TÁO LÊN CHẦU TRỜI(23 tháng Chạp)

Sắm lễ:– Một mâm cỗ mặn,– Bánh kẹo, trầu, cau (thường 1 ¸ 3 quả cau còn cuống với 1 lá trầu), rượu…– Hương, đèn, nến, lọ hoa tươi, quả tươi– Ba bộ mũ áo, hia hài Táo Quân cùng tiền vàng.– Ba con cá chép sống.Sau khi bày lễ, thắp hương và khấn vái xong, đợi […]

0988611829
Liên hệ