Monthly Archives: Tháng Bảy 2022

Bản văn : CÔNG ĐỒNG TỨ PHỦ

————————————————————————————————————– Tứ phủ công đồng hay Tứ phủ là một tín ngưỡng nằm trong của đạo Mẫu của Việt Nam.  Tứ phủ bao gồm: Thiên phủ (miền trời): có mẫu đệ nhất (mẫu Thượng Thiên) cai quản bầu trời, làm chủ các quyền năng mây mưa, gió bão, sấm chớp. Nhạc phủ ( miền rừng […]

Bản văn : CÔ BÉ LỤC

VĂN CÔ BÉ LỤC ( Cô Bé Chín Tư ) Thỉnh mời cô bé Lục Cung Miệng cười huê nở lưng ong dịu dàng Suối rừng Hữu Lũng sơn trang Cảnh tiên giá ngự thạch bàn sơn khê Rừng thiêng Bắc Lệ đi về Lục cung thượng đẳng biển đề tối linh Bốn bề sơn […]

Bản văn : CÔ BÉ SAPA

Văn cô bé Sapa Ai lên Mạn Ngược Sông Hồng Lắng nghe tiếng hát ấm lòng thượng du Hát về mảnh đất hoang vu Lăng Khay ,Lăng Khít ,Phố Lu Bảo Hà Đường mòn vắng bóng người qua Đầu non thác đổ xa xa hổ gầm Tiếng Khèn vang vọng sơn lâm nhà sàn vách […]

Bản văn : CÔ BÉ MINH LƯƠNG

Văn cô bé Minh Lương —————————– Vầng nhật nguyệt soi đường chính đạo Lượng càn khôn xét kẻ ngay gian Nhớ xưa Lăng Quán-Tuyên Quang Minh Lương lại có cô ngàn Thiên Y Bầu tiên dược thần kỳ đẩu số Đoá phù dung đương độ tốt tươi Thanh tân sắc nước hương trời Đã trong […]

Bản văn : CÔ NHẤT VÂN ĐÌNH

VĂN CÔ NHẤT VÂN ĐÌNH Trời Nam tú khí trung linh Ứng Hoà có xã Vân Đình danh vang Non xanh nước bạc đồng vàng Bốn phương tấp nập phố phường đông vui Bao cơn vật đổi sao dời Dấu xưa còn lại nhớ người nữ trinh Có cô Đệ Nhất Vân Đình Theo dòng […]

Bản văn : CHẦU ĐỆ TỨ ( Địa phủ )

Văn chầu đệ tứ Trấn Nam thiên nữ trung Nghiêu Thuấn Đất Sơn Nam có đấng trâm oanh Quý hương An Thái xã danh Có chầu đệ tứ hách danh dõi  truyền Điều thời phụng mệnh Hoàng thiên Ngự đồng ảnh bóng khắp miền gần xa Ra uy sát quỷ trừ tà Chiêu tài tiếp […]

Bản văn : CHẦU ĐỆ TAM ( thoải phủ )

Văn Chầu Đệ Tam bản 1 :   Bản văn mẫu thoải .Bản văn đựoc dùng để hát thờ và hát khi hầu giá mẫu đệ tam và chầu đệ tam VĂN MẪU THOẢI Anh linh lừng lẫy chốn giang khê Nức tiếng con vua dưới thuỷ tề Ngán nỗi Kính Xuyên rời chỉ thắm May […]

Bản văn : CHẦU ĐỆ NHỊ ( Thượng Ngàn )

Văn Chầu Đệ Nhị Dâng văn tiên chúa thượng ngàn Đông Cuông tuần quán giáng đàn chứng đây Trên ngày gió cuốn rung cây Dưới khe cá lội chim bay về ngàn Canh khuya nguyệt lặn sao tàn Chiếc thoi bán nguyệt khoan khoan chèo vào Gập ghềnh quán thấp lầu cao Khi ra núi […]

Bài viết : CÔ BÉ TÂN AN

VĂN CÔ BÉ TÂN AN Đất Tân An địa linh chung tú Châu Văn Bàn cảnh thú sơn trang  Non xanh nước biếc trăng ngàn  Thỉnh mời Cô Bé Tân An ngự về  Thú non tiên bốn bề sông núi  Dấu sơn hà tụ hội khí thiêng  Tân An cổ tích lưu truyền Tiếng thơm  Cô […]

0988611829
Liên hệ