tổng hợptử vi

Bàn về Thiên Riêu

Bàn về Thiên Riêu

Dành cho những vị có Thiên Riêu ở Mệnh, Thân (Tử, Tật) và những người hâm mộ Thiên Riêu ;)

天姚, 主风骚, 交际, 魅力, 情趣, 情欲, 桃花之星.
Thiên Riêu, chủ phong tao, giao tế, mị lực, tình thú, tình dục, đào hoa chi tinh.

天姚守身命, 心性阴毒, 多疑恐, 善颜色, 风流多婢, 主淫. 入庙旺主富贵多奴, 居亥有学识. 会恶星破家败产, 因色犯刑. 六合重逢, 少年夭折. 若临限不用媒妁, 招手成婚. 或紫微吉星加, 刚柔相济, 主风骚, 加红鸾愈淫, 加刑刃主夭.

Thiên Riêu thủ thân mệnh, tâm tính âm độc, đa nghi khủng, thiện nhan sắc, phong lưu đa tỳ, chủ dâm. Nhập miếu vượng chủ phú quý đa nô, cư Hợi hữu học thức. Hội ác tinh phá gia bại sản, nhân sắc phạm hình. Lục hợp trọng phùng, thiểu niên yêu chiết. Nhược lâm hạn bất dụng môi chước, chiêu thủ thành hôn. Hoặc Tử Vi gia cát tinh gia, cương nhu tương tế, chủ phong tao, gia Hồng Loan dũ dâm, gia Kình Dương chủ yểu.

天姚属水,为败星,主风流好淫。 居卯酉戌亥宫为入庙,余宫陷。天姚守身命,有姿色,女命性感,心性阴毒,多疑,善於察顏观色,做事隐秘惧人知晓,异性缘佳,风流好淫。入庙旺,温文儒,博 学多,学识丰富,交际广泛,富贵多奴,福厚,耽於酒色,性喜淫乐,声色犬马。会恶星,破家荡產,因色致祸。天姚与红鸞、天喜、咸池相会合,重淫欲,沈迷酒 色财气。与华盖、禄存、天马、昌曲同宫或会合,大多属於文艺界人士,名利双收。

Thiên Riêu chúc Thủy, vi bại tinh, chủ phong lưu hảo dâm. Cư Mão Dậu Tuất Hợi vi nhập miếu, dư cung hãm. Thiên Riêu thủ thân mệnh, hữu tửu sắc, nữ mệnh tính cảm, tâm tính âm độc, đa nghi, thiện vu sát nhan quan sắc, tố sự ẩn bị cụ nhân tri hiểu, dị tính duyến giai, phong lưu hảo dâm. Nhập miếu vượng, ôn văn nho, bác học đa, học thức phong phú, giao tế nghiễm phiếm, phú quý đa nô, phúc hậu, đam vu tửu sắc, tính hỉ dâm nhạc, thanh sắc khuyển mã. Hội ác tinh, phá gia bại sản, nhân sắc trí họa. Thiên Riêu dữ Đào Hồng ỉ tương hội hợp, trọng dâm dục, trầm mê tửu sắc tài khí. Dữ Hoa Cái, Lộc Tồn, Thiên Mã, Xương Khúc đồng cung hoặc hội hợp, đại đa chúc vu văn nghệ giới nhân sĩ, danh lợi song thu.

太岁、大小二陷逢天姚,最易色迷心窍,不用媒妁,招手成婚。会有同居、私通、外遇、嫖娼等事。此仍需命身有桃花格局方可作如此断。未婚者大限值天姚,小限与太岁均叁合而见之,亦主恋爱成婚。如太岁或小限值天姚,得叁合红鸞、天喜冲照尤验。

Thái Tuế, Đại Tiểu nhị hạn hãm phùng Thiên Riêu, tối dịch sắc mê tâm khiếu, bất dụng môi chước, chiêu thủ thành hôn. Hội hữu đồng cư, tư thông, ngoại ngộ, phiêu xướng đẳng sự. Thử nhưng nhu Mệnh Thân hữu đào hoa cách cục phương khả tác như thử đoạn. Vị hôn gia đại hạn trị Thiên Riêu, tiểu hạn dữ Thái Tuế tam hợp nhi kiến chi, diệc chủ luyến ái thành hôn. Như Thái Tuế hoặc tiểu hạn trị Thiên Riêu, đắc tam hợp Hồng Loan, Thiên Hỉ trùng chiếu vưu nghiệm.

* 天姚象征交际.
Thiên Riêu tượng chinh giao tế

* 天姚为人多纵情, 反应快, 人缘佳.
Thiên Riêu vi nhân đa túng tình, phản ứng khoái, nhân duyến giai

* 天姚加会左辅, 右弼, 有管理能力, 有魅力.
Thiên Riêu gia hội Tả Phụ, Hữu Bật, hữu quản lý năng lực, hữu mị lực

* 天姚加会文昌, 文曲, 感情丰富, 有才艺, 有情趣.
Thiên Riêu gia hội Văn Xương, Văn Khúc, cảm tình phong phú, hữu tài nghệ, hữu tình thú.

* 天姚加会天魁, 天钺, 机运多.
Thiên Riêu gia hội Thiên Khôi, Thiên Việt, cơ vận đa

* 天姚加会禄, 权, 科, 得财, 有管理能力, 受人肯定.
Thiên Riêu gia hội Lộc, Quyền, Khoa, đắc tài, hữu quản lý năng lực, thụ nhân khẳng định.

* 天姚加会火星或铃星钱财不聚, 感情多波折.
Thiên Riêu gia hội Hỏa Tinh hoặc Linh Tinh tiền tài bất tụ, cảm tình đa ba chiết

* 天姚加会擎羊, 陀罗, 稳定性弱, 感情多波折.
Thiên Riêu gia hội Kình Dương, Đà La, ổn định tính nhược, cảm tình đa ba chiết

* 天姚加会火星, 铃星, 擎羊, 陀罗, 地空, 地劫感情多波折.
Thiên Riêu gia hội Hỏa Tinh, Linh Tinh, Kình Dương, Đà La, Địa Không, Địa Kiếp cảm tình đa ba chiết

* 大小限遇天姚, 桃花运.
Đại tiểu hạn ngộ Thiên Riêu, đào hoa vận
“Thiên Riêu, chủ phong tao, giao tế, mị lực, tình thú, tình dục, đào hoa chi tinh.”

Tôi đoán là Thiên Riêu trong cơ thể con người, tượng cho Hooc môn (sinh dục). Nếu năng lượng hooc môn được điều hướng hợp lý thì tốt cho năng lực trí tuệ, ví dụ như đi với Tả Hữu, Khôi Việt (là những người năng động, hay lam hay làm, người đứng đắn, nghiêm trang). Nhưng nếu ở người có tinh thần lãng mạn (Xương Khúc), hoặc tinh thần bất ổn (Hỏa Linh, Kình Đà) thì sẽ xấu, như các câu phú ở trên.
Vì vậy Thiên Riêu ở Tật thì quả thận sẽ dễ bị ảnh hưởng.

Ngoài ra có Thiên Riêu thì trong người lúc nào cũng “xung”, nên hay “tranh đoạt” trong giao tiếp, đúng không bác Hà Ngọc?

Ngoài ra, nói đến Thiên Riêu thì nên đề cập đến Thiên Hình, vì luôn đi cặp kè với nhau.

DL.
Tử vi tinh điển (phần 3) – Luận về Thiên Riệu
Tác giả: Vũ Tài Lục (Thiên Đồng soạn lại)
Nguồn: Tuvilyso.com


Nếu Riêu gặp Xương Khúc lại càng ướt át dâm tình, Riêu đứng với Đào Hồng thì lẳng lơ bất chính. Như có câu phú:

“Đào Riêu số gái ai hay
Chồng ra khỏi cửa dắt tay trai vào”

Ở hãm địa Riêu càng mê đắm tình dục, tửu sắc. Riêu đắc địa ở Dần Mão Dậu Tuất Hợi. Riêu đắc địa gặp Long Phượng có hy vọng hưng vượng lợi danh..

Riêu đắc địa đứng cùng Tràng Sinh, Đế Vượng tài hoa, tao nhân mặc khách. Riêu gặp Lưu Hà thông minh hoạt bát làm việc lẹ làng trôi chảy.

Riêu đứng với Tả Hữu lại chuyển ra sao mối lái, vào Mệnh Tài Quan thì làm ăn với người khác phái phấn phát tiền tài, tạo dựng sự nghiệp. Nhưng Riêu gặp Hóa Kị, Văn Khúc mà ở mệnh nam thì lại dễ khổ tình, mất tiền cho gái.

Thiên Riêu đứng với Phá Quân hãm lại có cả Thiên Mã dễ thành du đãng, hoặc tâm tính bội bạc khó chơi. Thiên Riêu đứng với Thiên Đồng ở Phu Thê cung là có cuộc tình tay ba, ngoại tình.

Trong chương Đẩu số phát vi luận của Tử Vi Đẩu Số Toàn Thư viết: “Huyên uẩn (một tên gọi khác của Thiên Riêu) tam cung (cung đứng thứ ba là cung Thê) tắc tà dâm nhi đan tửu” nghĩa là: sao Thiên Riêu đóng cung thứ ba thì tà dâm và mê luyến. Câu này không mấy nhắc tới Thiên Đồng.

Tuy nhiên theo kinh nghiệm thì phải có Thiên Đồng mới tà dâm ngoại tình như câu: Đồng Riêu đoán ắt ngoại tình chẳng sai. Chỉ Thiên Riêu không thôi thì bất chính cả hai.

Riêu đi cùng sao Âm Sát (sao này sẽ nói riêng vì khoa Tử Vi Việt không nhắc tới bao giờ) là con người nhiều âm mưu thủ đoạn. Riêu gặp Bạch Hổ dễ bị thú vật cắn.

Những câu phú về Thiên Riêu có:

– Riêu tại Hợi vi minh mẫn
(Thiên Riêu đóng Mệnh ở Hợi con người minh mẫn)

– Riêu Đà Kị đi liền ba cung mà có cung Mệnh Thân ở một trong ba cung ấy thì luôn luôn gặp họa

– “Hạn phùng Riêu Hỉ Đào Hồng
Gái trai tơ tưởng những lòng dâm phong”

– “Hạn phùng Riêu Hổ khá ngừa
Những loài ác thú tránh xa chớ gần”

– Riêu Xương Mộc Kình Sát ư lão hạn loạn dâm Võ Hậu
(Về già, hạn gặp Riêu Xương, Mộc Dục, Kình Dương và những sát tinh khác thì lòng vẫn còn nghĩ những chuyện dâm đãng như bà Võ Hậu)

– Thiên Riêu cư Tài Bạch họa đổ sinh ương
(Thiên Riêu đóng vào cung Tài ham cờ bạc mất nghiệp)

– Thiên Riêu, Thiên Hỉ đa chiêu quái dị chi tai
(Thiên Riêu đứng với Thiên Hỉ hay có những rủi ro lạ lùng)

– “Vũ Riêu Toái ngọng lẽ thường
Lại thêm Việt Kị ắt phường điếc câm “

(Mệnh có Vũ Khúc, Thiên Riêu, Phá Toái bị ngọng, nói lắp)

– “Thiên Riêu Tài Mệnh sinh ương
Không mê cờ bạc cũng phương rượu chè”

– “Tham Lang những thích ăn sang
Riêu Kị tửu sắc lắm đàng ngả nghiêng”

– “Phá Quân Riêu Mã hợp vào
Ắt phường du đãng ai nào dám thân”

– “Mấy người hiếu sắc hoang tình
Vì Xương Khúc đóng bên mình Riêu Y”

– “Đào Hồng Riêu Hỉ trong ngoài
Lại thêm Binh Tướng gái trai hoang đàng”

– “Số Riêu Hỉ tai bay vạ gió
Mệnh Không Kiếp lắm độ gian truân”

– “Xương Riêu đáng sợ thay là
Ấu nhi mà đã bôn ba dâm loàn”

– “Tham Liêm hãm mệnh gian tà
Hồng Đào Riêu Hỉ ắt là dâm bôn”

– “Đào Riêu hội bên mình khá rõ
Không quí tinh Tử Phủ ngoại dâm”

– “Dương Đà điếc lác thế âu
Thiên Riêu mộng hiện lại sầu mộng tinh”

(Thiên Riêu vào cung Tật Ách)

– “Thiên Riêu Hóa Kị ra ngoài
Đa chiêu nhục mạ chẳng ai yêu mình”

– “Hồng Riêu Cơ Tấu Vũ Đào
Làm nghề ca xướng tiến vào nhà Quan”
(Nói những sao trên đóng cung Quan Lộc, phần nhiều là nữ mạng)

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0988611829
Liên hệ