Monthly Archives: Tháng Chín 2015

Gia trạch luận

Linh cảm hay còn gọi là “giác quan thứ 6” là một trạng thái kỳ lạ mà khoa học vẫn chưa đưa ra được những lý giải thỏa đáng. Có đôi lúc, vừa bước vào một căn nhà, trong người bạn có cảm giác bần thần, kì lạ. Một linh cảm nào đó khó diễn […]

Luận Tật bệnh tiên tri, ngũ tạng lục phủ sở thuộc can chi

( Trích Tam Mệnh Thông Hội)Ca quyết:Giáp mật Ất gan Bính ruột non,Đinh tim Mậu bao tử Kỷ tì;Canh là ruột già Tân là phổi,Nhâm bàng quang mà Quý chứa thận;Tam tiêu (*) cũng hướng Nhâm để gửi,Bao túi đồng về nhập Quý hương.

Luận Tật bệnh tiên tri, ngũ tạng lục phủ sở thuộc can chi

( Trích Tam Mệnh Thông Hội)Ca quyết:Giáp mật Ất gan Bính ruột non,Đinh tim Mậu bao tử Kỷ tì;Canh là ruột già Tân là phổi,Nhâm bàng quang mà Quý chứa thận;Tam tiêu (*) cũng hướng Nhâm để gửi,Bao túi đồng về nhập Quý hương.

Luận về cung Tật Ách

“Tam phương tứ chính” của cung Tật ách là cung Phụ mẫu, cung Huynh đệ và cung Điền trạch. Tổ hợp tinh hệ này là do trong chế độ đại gia đình, bệnh tật rất dễ lây nhiễm, thêm vào đó ở xã hội phong kiến cổ đại, thành viên của gia tộc mà phạm […]

0988611829
Liên hệ