Untitled Post

*Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM
THÂN(nam mạng )
Sanh năm 1932 đến 1992 và
2052
Cung KHÔN. Trực ngụy. Mạng
KIẾM PHONG TINH(gươm vàng). Khắc
ĐĂNG HỎA. Con nhà BẠCH ĐẾ(phú
quí)
Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON
DÊ.
*
Ông Tử Vi độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Tuổi cùng với mạng lắm lần gi­an
nan
Tha hương thân lập lấy thân
Tổ tông sản nghiệp khó phần
cậy trông
Thuận sanh có kẻ rước đưa
Aên trên ngồi trước bẩm thưa
đoán chào
Lỗi sanh vất vả biết bao
Tay bùn chân lấm mắt nhòa mồ
hôi
Duyên tình phải chịu lôi thôi
Anh em phận nấy khó mà giúp
nhau
Có khi gặp hội tao phùng
Nhiều phen đổi chát mới xong
môn đình
Số này tuổi nhỏ tay không
Lớn lên có của vợ chồng làm
nên
*
*Phụ giải tổng quát : số các
tuổi nhâm thân nếu thuận sanh vào mùa thu và đông mà nhất là sanh nhằm ban ngày
thì số sang giàu phú quí mà ai sanh nhằm ban đêm thì lúc nhỏ khố nuôi về sau
mới đặng thành gia tỷ. Số có tiểu tật lúc nhỏ nếu không thì lúc lớn cũng gặp
tai nạn rủi ro. Số phần đông trai thì hưởng phần thân giàu sang mạng số phú
quí. Tuổi này lúc nhỏ giàu có nhưng rồi cũng tan chưa tụ tài được phải ngoài 40
tuổi thì mới phát đạt.
*Đoán vận mạng cho tuổi MẬU
THÂN ( nam mạng )
Sanh năm 1908 đến 1968 và
2028
Cung khôn. Trực ĐỊNH. Mạng
ĐẠI TRẠCH THỔ (đất nhà lớn). Khắc
THIÊN THƯỢNG THỦY. Con nhà
HUỲNH ĐẾ (quan lộc)
Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON
LẠC ĐÀ.
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Số cùng với mạng lắm lần gi­an
truân
Thìn, tuất, sửu, mùi, sanh
thai
Tỵ, ngọ, sáu tháng đặng mai
thanh nhàn
Số người cốt nhục không hòa
Tự tay lập nghiệp mà nên cửa
nhà
Tuổi nhỏ chết hụt đôi lần
Không thì bệnh tật khổ thân
sau này
Đầu tiên có của chẳng an
Nhà cửa nhiều lớp rã tan đổi
dời
Tuổi nhỏ cực trí lao tâm
Trở về lớn tuổi mới mong
thanh nhàn
Số người lại có biệt tài
Làm ăn nên cửa bằng bàn tay
không
*
*Phụ giải tổng quát : tuổi
mậu thân con người có tài trí giỏi trước tuổi khôn hơn người nhưng vì cao số
nên phải chịu gi­an truân lúc nhỏ. Về cha mẹ anh em thì chẳng thuận hòa. Người
dưng dựng cơ nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Nếu thuận sanh ban đêm vào mùa thu
và đông thì sang quí. Tánh nết hiền lương, vui vẻ khôn ngoan. Số phải lập
nghiệp phương xa thì mới khá. Nhưng phải thay đổi vợ. Nếu lập gia đình trễ muỗn
màng thì hay về sau.
*Đoán vận mạng cho tuổi GIÁP
THÂN (nam mạng )
Sanh năm 1944 đến 2004 và
2064
Cung KHÔN. Trực ĐỊNH. Mạng
TUYỀN TRUNG THỦY( nước trong giếng).
Khắc THIÊN THƯỢNG HỎA. Con
nhà HẮC ĐẾ(tứ tinh, phú quí)
Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON
HEO.
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Giáp thân mạng thủy số này
Nước ở trong giếng họ đồn
chẳng sai
Thu đông sanh thuận là trai
Giàu nghèo cũng sướng sanh
thai đặng mùa
Xuân hạ là lỗi số sanh
Bần cùng vất vả như cua gãy
càng
Số này trắc trở nhiều bề
Cung thê có khác chẳng hề sai
ngoa
Tuổi nhỏ khắc mẹ khắc cha
Anh em chẳng thuận chẳng hòa
cùng nhau
Nếu mà ăn ở thẳng ngay
Phật trời phò hộ có ngày đặng
an
Tuổi nhỏ phải chịu gi­an nan
Tưởng đâu chết hụt chết oan
đã rồi
Số này trung vận chẳng an
Hậu vâïn tiền của giàu sang
hơn người
*Phụ giải tổng quát :tuổi
giáp thân số người phải là con người sung sướng dù có nghèo khó nhưng thể xác
không cực khổ, số lúc nhỏ có bị tiểu tật, nếu không cũng bị chết hụt nhiều lần,
nhưng nhờ cha mẹ có âm đức cho nên đều qua khỏi. Anh em chẳng hòa thuận. Lúc
nhỏ giữ tiền chưa đặng giàu có rồi cũng tan biến đi tuổi ngoài bốn mươi mới tụ
tài được. Nhân duyên buổi đầu không thành về sau mới bên duyên gi­ai ngẫu.
*Đoán vận mạng cho tuổi BÍNH
THÂN(nam mạng )
Sanh năm 1956 đến 2016 và
2076
Cung KHÔN. Trực KHAI. Mạng
SƠN HẠ HỎA (lửa dưới núi). Khắc THÍCH
LỊCH HỎA. Con nhà XÍCH ĐẾ (cô
quạnh)
Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON
QUẠ
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Bính thân mạng hỏa cung khôn
rõ ràng
Tuổi sanh xuân hạ gặp thời
Giàu nghèo cũng đặng an nơi
thanh nhàn
Thu đông lỗi số chẳng an
Có của cũng cực lưng mang
quần đùi
Hạn xưa chưa được hanh thông
Như thuyền trôi dạt không
phương bến bờ
Số trời định những bao giờ
Tài ba vận mạng chờ ngày phát
sanh
Một đời tài sắc phong danh
Đến khi vận giữa lần lần nối
theo
Ra ngoài kẻ quí người yêu
Đắc tài đắc lộc còn nhiều hạn
sau
*
*Phụ giải tổng quát : tuổi
bính thân là người có số cao hơn người dẫu rằng giàu cũng như nghèo đều có cuộc
sông an nhàn thảnh thơi. Nếu người nào sanh thuận mùa xuân và thu sau này có vợ
giàu sang lại được nhờ bên vợ, cuộc đời phú quí vinh hoa. Trong đời tuổi bính
thân thì ít có bệnh tất hay gặp tai ương nhờ có quí nhơn phò trợ nên gặp nạn
rồi cũng qua. Tuổi từ 40 trở đi giàu có lớn gia đạo an hòa. Số có căn tu nên
được hưởng thọ.
*Đoán vận mạng cho tuổi CANH
THÂN (nam mạng )
Sanh năm 1920 đến 1980 và
2040
Cung CẤN. Mạng THẠCH LỰU
MỘC(cây lưu đá). Khắc BÍCH THƯỢNG
THỔ. Con nhà THANH ĐẾ (cô
quạnh).
Xương CON KHỈ. Tướng tinh CON
CHÓ SÓI
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Bởi vì lỗi số sanh rời ban
đêm
Nếu mà sanh đặng đông xuân
Hai mùa vượng tướng ung dung
thanh nhàn
Tánh người nhờ ở hiền lương
Gia đạo dời đổi lương duyên
không bền
Số người duyên nợ đa đoan
Đời sau mới đặng phỉ quyền
yến anh
Tuổi nhỏ chẳng đặng yên thân
Trở về lớn tuổi mới mong
thanh nhàn
Nếu mà niệm phật tụng kinh
Ngày sau con cháu phước làng
hưởng lâu
Tiền vận nhà cửa đổi thay
Nhiều lúc làm khá khiến rồi
phải tan
*

* Phụ giải tổng quát : số
tuổi này tuy là tánh người hiền lương không số vất vả và mạng có khắc cho nên
cuộc đời thường gặp chuyện chẳng may, lúc nhỏ có tiền của rồi khiến cũng tan rã
gia đạo bất hòa vợ chồng không hạp nhau cãi vã luôn khắc khẩu mà con lại đông (
số xấu) về già mới an nhàn. Nếu sanh nhằm ban ngày thì tốt có quới nhơn phù trợ
còn sanh nhằm ban đêm thì lỗi số không tốt cuộc đời phải chịu lận đận lao đao.
Về già mới được sung sướng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *