Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi KỶ
HỢI ( nam mạng )
Sanh năm 1959 đến 2019 và
2079
Cung KHÔN. Trực ĐỊNH. Mạng
BÌNH ĐỊA MỘC ( cây mọc đất bằng ). Khắc
SA TRUNG KIM. Con nhaØ THANH
ĐẾ ( phú quý )
Xương CON HEO. Tướng TINH CON
GẤU
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Mạng mộc bình địa cây trên
đất bằng
Đông xuân cũng thuận ai bằng
Hai mùa thuận số có ăn thanh
nhàn
Số này có nạn vào thân
Gi­an truân lắm độ phong trần
lắm khi
Tha phương lập nghiệp xứ xa
Trở về hậu vận cuối làm ra có
tiền
Vợ chồngtrắc trở nhiều phen
Nếu không thì cũng lòng dòng
đôi ba
Kỷ hợi có số hiền lương
Thấy ai ngọt dịu thì thương
giúp liền
Số tuổi tu niệm ăn chay
Lòng ở nhơn đức có ngày làm
nên
*
* Phụ giải tổng quát : số
tuổi này nếu không có âm đức e sẽ mang họa vào thân. Cho nên khuyên ai gặp tuổi
kỷ hợi phải ráng mà giữ mình. Nếu sanh vào ban ngày thì mùa hạ được sung sướng
ấy là thuận sanh. Số tự tay lập nên cơ nghiệp. Chớ chẳng phải nhờ anh em họ
hàng. Nhưng phải đi xa lập nghiệp thì mới khá. Vận trước có phần lận đận gi­an
nan,lưu lạc nơi xa, về sau mới an cư lạc nghiệp. Số có căn tu nên giữ gìn đạo
đức.
* Đoán vận mạng cho tuổi ẤT
HỢI ( nam mạng )
Sanh năm 1935 đến 1995 và
2005
Cung KHÔN. Trực TRỪ. MẠNG SƠN
ĐẦU HỎA ( lửa trên núi ). Khắc SA
TRUNG KIM. Con nhà XÍCH ĐẾ (
cô quạnh )
Xương CON HEO. Tướng tinh CON
HƯƠU.
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Aát hợi mạng hỏa số này
Lửa ở trên nui sáng bay đỏ
trời
Thuận sanh xuân hạ gặp thời
Giàu nghèo cũng xướng gặp nơi
thanh nhàn
Thu đông chẳng lợi hao tài
Trai thì lỡ duyên tình phôi
pha
Aát hợi nhiều kẻ lòng hiền
Ai mà nói dữ ta thời nhịn
ngay
Anh em xung khắc chẳng gần
Nói ra gây gỗ chẳng hòa chẳng
an
Lớn lên cách trở xứ xa
Học tập nghề nghiệp sau này
mới nên
Đầu tien có của chẳng bền
Làm có hao tán như tên mây
hồng
*
* Phụ giải tổng quát : Người
tuổi ất hợi số lận đận về công danh. Sự nghiệp cũng như đường lương duyên có
phần trắc trở. Nếu người nào sanh vào mùa hạ và thu thì trọn tốt mà đêm thì lại
càng quý hơn. Số phải cực nhọc về tiền vận, hậu vận lại càng tốt đẹp hơn. Nên
giữ âm đức để được phước trời ban.
* Đoán vận mạng cho tuổi ĐINH
HỢI ( nam mạng )
Sanh năm 1947 đến 2007 và
2067
Cung CẤN. Trực NGỤY. Mạng ỐC
THƯỢNG THỔ(đất ở tổ vò võ)
Khắc THIÊN THƯỢNG THỦY. Con
NHÀ HUỲNH ĐẾ ( phú quý )
Xương CON HEO. Tướng tinh CON
DƠI.
Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đinh hợi cung cấn số này
Đất ở dưới thấp bò lên nóc
nhà
Thuận sanh mùa hạ thì sang
Có phần sung sướng người sang
nể vì
Thổ vượng tứ quý lo chi
Thu đông xuân mộc khắc lòng
chẳng an
Làm trai đinh hợi gan lì
Nhưng mà ngay thẳng ít ai bạo
tàn
Số người chết hụt chết oan
Nhưng nhờ trời độ qua cơn tai
nàn
Vợ chồng lỡ dỡ đò ngang
Duyên sau mới hiệp mới an cửa
nhà
Ra ngoài sang quý số này
Vận sau cùng lại thêm phần
giàu sang
*
* Phụ giải tổng quát : Tuổi
đinh hợi nếu sanh nhằm ban đêm thì về sau được phú quý có vợ giàu sang số người
quyền quý mọi người chung quanh kính nể, vì có bản tánh hiền lương ngay thẳng.
Còn nếu sanh nhằm ban ngày thì bệnh tật gi­an lao. Số có thay đổi tình duyên,
và lập nghiệp phương xa thì mới khá. Có phước nhờ trời độ mạng không thì phải
có tật nguyền có tai nạn.
*Đoán vận mạng cho tuổi QUÝ
HỢI ( nam mạng )
Sanh năm 1923 đến 1983 và
2043
Cung KHÔN. trực NGỤY. Mạng
ĐẠI HẢI THỦY ( nước biển lớn ). Khắc
THIÊN THƯỢNG HỎA. Con NHÀ HẮC
ĐẾ ( tân khổ )
Xương CON HEO. Tướng tinh CON
GÀ.
*
Ông Tử Vi độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Quý hợi số mạng như là
Mạng thủy nước biển chảy tràn
vào sông
Số này thuận hạp thu đông
Cuộc đời sung sướng ít ai
sánh bằng
Nhưng sanh xuân hạ lỗi thay
Nghèo giàu cũng cực tay chân
không ngừng
Vợ chồng có khắc chẳng an
Con thì nhiều đứa làm phiền
cho ta
Anh em xung khắc chẳng gần
Người dưng giúp đỡ lập nên
nghiệp nhà
Số này tài lộc có nhiều
Tuổi nhỏ chưa được tuổi già
hiển vinh
Lắm lúc buôn tảo bán tần
Nhà cửa dời đổi nhiều lần
chẳng an
*
* Phụ giải tổng quát : số
người tuổi quý hợi chỉ có thuận là người sanh nhằm thu và đông còn ngoài ra thì
có phần gi­an nan khổ cực dù có giàu nhưng vất vả lắm chớ không được sung sướng
như kẻ khác. Số lúc nhỏ giàu có nhưng không cầm của được tuổi từ 44 trở đi mới
an hưởng giàu sang.
* Đoán vận mạng cho tuổi TÂN
HỢI ( nam mạng )
Sanh năm 1911 đến 1971 và
2031
Cung CẤN. Trực KHAI. Mạng XOA
XUYẾN KIM(xuyến bằng vàng).
Khắc ĐẠI LÂM MỘC. Con nhà
BẠCH ĐẾ ( phú quý )
Xương CON HEO. Tướng tinh CON
CỌP.
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Số này cung mạng tương sanh
Chẳng sanh cũng quý số người
thuận sanh
Mùa thu là hợp với chàng
Đều đặng sung sướng thanh
nhàn lo chi
Mùa hạ bị khắc hàn vi
Đông xuân cũng lỗi sau này
cực thân
Số này cách trở quê hương
Tha phương cầu thực mới nên
cửa nhà
Trung vận vất vả gi­an nan
Kể từ hậu vận thanh hưng một
bề
Tiền vận rắc rối lôi thôi
Ngay gi­an cũng bị kéo lôi
ngục tù
Số may gặp được phước hồng
Không thì cũng ở ngục tù từ
lâu
*

* Phụ giải tổng quát : số
tuổi tân hợi người gặp hoạn nạn nhiều hơn là thanh nhàn, anh em nghịch ý chẳng
thuận nhưng khá là nhờ số mạng tương sanh. Tuổi có bị sa nơi gi­am cầm nhưng
nhờ âm đức của ông cha cho nên được quý nhơn che chở được thoát. Số cực nhọc từ
lúc nhỏ, xa quê lập nghiệp thì mới khá. Nến tu hành giữ gìn đạo đức để được an
hưởng thanh nhàn về sau.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ