Untitled Post

* Đoán vận mạng cho tuổi GIÁP
TUẤT(nam mạng )
Sanh năm 1934 đến 1994 và
2054
Cung CHẤN. Trực KIÊN. Mạng
SƠN ĐẦU HỎA (lửa trên núi). Khắc XA
TRUNG KIÊN. Con nhà XÍCH ĐẾ (
cô quạnh)
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON
NGỰA
*
Ông Quan Đế độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Tuổi cùng với mạng thuận hòa
tương sanh
Nếu sanh xuân hạ thời mừng
Có quyền có chức thanh nhàn
tấm thân
Thu đông là lỗi số ta
Giàu có cũng cực nghèo thì bơ
Vận hanh thì ở hạn sau
Tự nhiên phước lộc theo nhau
tới lần
Tuổi này thuở nhỏ chẳng an
Tật bệnh đau ốm liên miên tối
ngày
Tâm tánh sáng dạ rất hay
Ngờ nào cũng biết ai dám bì
Giáp tuất có chí làm nên
Quyền tước khá lớn vững bên
an thân
*
*Phụ giải tổng quát : người có
số tuổi này thuận sanh vào mùa đông và thu là được sang quí có vợ giàu có sau
cũng có địa vị quang trọng trong xã hội, còn sanh nhằm vào mùa xuân và hạ thì
bị lỗi số chô nên khổ cực gi­an truân vận trước không mấy khá tuổi từ 44 về sau
mới tụ tài. Số có con đông và được trường mạng.
* Đoán vận mạng cho tuổi MẬU
TUẤT ( nam mạng )
Sanh năm 1958 đến 2018 và
2078
Cung CHẤN. Trực BÌNH. Mạng
BÌNH ĐỊA MỘC ( cây mộc đất bằng). Khắc
SA TRUNG KIM. Con NHÀ THANH
ĐẾ ( phú qúy).
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON
VƯỢN.
*
Phật Bà Quan Âm độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Mạng mộc bình địa là cây đất
bằng
Hạ thu lỗi số khó khăn
Hai mùa vất vả lăng xăng cực
hoài
Đông xuân thời đặng gặp may
Thanh nhàn sung sướng ít ai
dám bì
Có lúc tai nạn hiểm nguy
May nhờ phật độ không thì bỏ
thân
Tiền vận lắm lúc lôi thôi
Nhà cữa nhiều lớp có rồi cũng
tan
Nhưng mà mạng số giàu sang
Vinh hoa phú quý an nhàn tấm
thân
Số đặng vui vẻ thảnh thơi
Người nhờ âm đức của trời ban
cho
*
* Phụ giải tổng quát : Tuổi
mậu tuất là người quý tướng. Nếu sanh nhằm mùa đông và mùa xuân thì lại càng
phúc đức dấy đầy, vợ đẹp con ngoan. Gia đình hưởng thụ từ trẻ cho nên đến già
số này nhờ có căn tu và âm đức của tiền nhân dể lại nên hưởng được phước lộc
của trời cho ( thiên lộc tấn). Số được trên thuận dưới hòa. Gia đình sống có
hạnh phúc. Số có căn tu nên dùng trai lạc 6 hoặc 10 ngày thì tốt.
* Đoán vận mạng cho tuổi CANH
TUẤT (nam mạng )
Sanh năm 1910 đến 1970 và
2030
Cung LY. Trực THÂU. Mạng XOA
XUYẾN KIM ( xuyến bằng vàng). Khắc
ĐẠI LÂM MỘC. Con NHÀ BẠCH ĐẾ
( phú quý)
Xương CON CHÓ. Tướng tin­hh
CON CÁO.
*
Ông Quan Đế độ mạng
THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Canh tuất cung ly số này
Mạng phần khó dưỡng lúc còn
tuổi thơ
Thuận sanh thì dặng mùa thu
Mùa hạ khắc như cua gãy càng
Đông xuân cũng lỗi số sanh
Người thì vất vả gặp điều
chẳng may
Sớm ra có bịnh chẳng an
Trong mình yếu đuối hoặc là
tật chi
Nhơn duyên trắc trở buổi đầu
Không thì chồng vợ lòng dòng
đôi ba
Tiền vận cực khổ lao đao
Trở về hậu vận mới an gia
đình
Tu nhân tích đức thì may
Trời ban cho phước lộc tiền
tài thiếu chi
*
*Phụ giải tổng quát : Số tuổi
canh tuất trong cuộc đời thường gặp nhiều gi­an khổ, lúc nhỏ có bệnh tật ốm đau
khi nuôi. Hoặc có tật nguyền trở về sau từ trung vận mới làm ăn khá. Có bôn ba
chẳng ích gì, nếu người nào có tâm đạo ăn ở hiền lành thì về sau gia nghiệp vui
vẻ, tài lộc đày đủ, còn nhơn duyên thì đời vợ sau mới thành.
* Đoán vận mạng cho tuổi BÍNH
TUẤT ( nam mạng )
Sanh năm 1946 đến 2006 và
2066
Cung LY. Trực PHAù. Mạng ỐC
THƯỢNG THỔ (đất ở tổ tò vò ). Khắc
THIÊN THƯỢNG THỦY. Con nhà
HUỲNH ĐẾ ( phú quý ).
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON
TRÂU.
*
Cậu Tài, Cậu Quý độ mạng
*
* THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Đoán xem số mạng tuổi này
Mạng thổ là đất nóc nhà ở an
Số người lao lực lao tâm
Làm ăn vất vả, mới mong sang
giàu
Số nhờ kẻ quới giúp nên
Thang máy bước tới hanh thông
có ngày
Xét qua tâm tánh ở đời
Thấy ai nghèo khó thua mình
giúp cho
Thế mà người ấy chẳng lo
Aên rồi quẹt mỏ trả cho oán
thù
Lòng dạ rất tốt cho nên
Thương người phải chịu không
thù giận ai
Con người ăn ở thẳng ngay
Rủi gặp tai nạn ơn trên độ
liền
*
* Phụ giải tổng quát : số
tuổi này con người hiền lương nhưng vất vả lao lực về tâm trí, làm có của nhưng
không dám ăn xài, thấy bạn bè nghèo khó thì hay giúp đỡ nhưng không có phần
chơi với bạn bè thường bị lấy oán trả ơn. Số người truân chuyên từ lúc nhỏ tuổi
khá giả hơn, số này nhờ âm đức phật trời cho nên sống cuộc đời may nhiều rủi
ít.
* Đoán vận mạng cho tuổi NHÂM
TUẤT ( nam mạng )
Sanh năm 1922 đến 1982 và
2042
Cung CÀN. Trực PHAù. Mạng ĐẠI
HẢI THỦY ( nước biển lớn ). Khắc
THIÊN THƯỢNG HỎA. Con nhà HẮC
ĐẾ ( quan lộc, tân khổ )
Xương CON CHÓ. Tướng tinh CON
CHIM TRĨ.
*
Phật độ mạng
*
*THƠ ĐOÁN VẬN MẠNG *
Nhâm tuất số mạng như vầy
Nước ở biển lớn chảy vào tràn
sông
Thuận sanh gặp đặng thu đông
Mạng đặng sung sướng ở không
ăn hoài
Sanh nhằm tháng khác chẳng
may
Tưởng đâu chết hụt đã rồi
Nhờ trời phật độ thuở hồi ấu
niên
Số này phải giữ phải kiên
Có khi té nặng tật nguyền
chẳng sai
Không phần chơi với bạn bè
Bạc tiền giúp đỡ sau là phản
ngay
Tiền vận phải chịu gi­an
truân
Nhà cửa nhiều lớp kinh dinh
đổi dời
Hậu vận mới được yên thân
Lập nên cơ nghiệp ở thời bền
lâu.
*

* Phụ giải tổng quát : Tuổi
nhâm tuất mạng thủy trong năm nên để ý những tháng dần, mẹo, thìn, tuất, sửu,
mùi là những tháng có khắc kỵ có làm ăn thì nên dè dặt. Số không phần chơi với
bạn bè, gặp bạn phải ít chân tình. Tiền vận phải chịu gi­an truân hậu vận mới
khá

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988611829
Liên hệ