Monthly Archives: Tháng Mười 2013

CÁC TẦNG CỦA LA BÀN PHONG THỦY

Các tầng của La bàn  La bàn cho chúng ta biết hướng của trời đất, cũng như hướng của nhà ta vậy, ngoài việc đó ra, la bàn còn giúp cho chúng ta trong việc ứng dụng phong thuỷ vào thực tiễn.  Lý luận phong thủy cho rằng, mục tiêu chủ yếu chọn phương vị […]

CÁC TẦNG CỦA LA BÀN PHONG THỦY

Các tầng của La bàn  La bàn cho chúng ta biết hướng của trời đất, cũng như hướng của nhà ta vậy, ngoài việc đó ra, la bàn còn giúp cho chúng ta trong việc ứng dụng phong thuỷ vào thực tiễn.  Lý luận phong thủy cho rằng, mục tiêu chủ yếu chọn phương vị […]

BỨC TƯỜNG BIẾT NGÁY

Bức tường biết ‘ngáy’ khiến cả làng khiếp hãi Sau khi chuyển bàn thờ, bà Chính lên giường nằm nghỉ thì bỗng nghe tiếng ‘ngáy’ rồi ú ớ của người đàn ông vọng lại từ khu vực treo bàn thờ. Ngôi nhà có bức tường biết “ngáy” là của bà Chính nằm dưới chân đồi, […]

BỨC TƯỜNG BIẾT NGÁY

Bức tường biết ‘ngáy’ khiến cả làng khiếp hãi Sau khi chuyển bàn thờ, bà Chính lên giường nằm nghỉ thì bỗng nghe tiếng ‘ngáy’ rồi ú ớ của người đàn ông vọng lại từ khu vực treo bàn thờ. Ngôi nhà có bức tường biết “ngáy” là của bà Chính nằm dưới chân đồi, […]

CHUYỆN TRẤN YỂM KHÓ LÝ GIẢI Ở VIỆT NAM

Ly kỳ chuyện “trấn yểm” khó lý giải ở Việt Nam Cột đồng Mã Viện – âm mưu trấn yểm nước Việt? Cột đồng Mã Viện, theo một số sử cũ, là một cây cột đồng lớn trên có khắc sáu chữ Hán: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” do viên chỉ huy quân đội […]

CHUYỆN TRẤN YỂM KHÓ LÝ GIẢI Ở VIỆT NAM

Ly kỳ chuyện “trấn yểm” khó lý giải ở Việt Nam Cột đồng Mã Viện – âm mưu trấn yểm nước Việt? Cột đồng Mã Viện, theo một số sử cũ, là một cây cột đồng lớn trên có khắc sáu chữ Hán: “Đồng trụ chiết, Giao Chỉ diệt” do viên chỉ huy quân đội […]

THÂM NHẬP RỪNG MA

KỲ BÍ TỤC TÁNG TÂY NGUYÊN: THÂM NHẬP “RỪNG MA” Phải nhờ các chiến sĩ Đồn Biên phòng 673, xã Đắk Long, huyện Đắk Glei – Kon Tum thuyết phục mãi, chúng tôi mới được già làng A B’lá ở làng Vai Trang đồng ý dẫn đường vào nghĩa địa táng treo của người Dẻ […]

THÂM NHẬP RỪNG MA

KỲ BÍ TỤC TÁNG TÂY NGUYÊN: THÂM NHẬP “RỪNG MA” Phải nhờ các chiến sĩ Đồn Biên phòng 673, xã Đắk Long, huyện Đắk Glei – Kon Tum thuyết phục mãi, chúng tôi mới được già làng A B’lá ở làng Vai Trang đồng ý dẫn đường vào nghĩa địa táng treo của người Dẻ […]

0988611829
Liên hệ