tổng hợpVăn Khấn

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ

VĂN KHẤN THẦN LINH TRONG NHÀ
(Ngày mồng một TẾT NGUYÊN ĐÁN)


Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).
– Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười
phương.
– Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
– Con kính lạy Phật Trời, Hoàng thiên, Hậu Thổ, chư vị Tôn thần.
– Con kính lạy chư vị Tôn thần.
Hôm nay là ngày mùng 1 tháng Giêng, nhằm ngày Tết Nguyên Đán đầu
Xuân, giải trừ gió Đông lạng lẽo, hung nghiệt tiêu tan, đón mừng Nguyên đán
Xuân Thiên, mưa móc thấm nhuần, muôn vật tưng bừng đổi mới, nơi nơi lễ tiết,
chốn chốn tường trình.
Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………….. …………..
Ngụ tại: ………………………………………….. ………………………………..….
Nhân tiết minh niên, sắm sửa hương hoa, cơm canh lễ vật bày ra trước Án,
dâng cúng Thiên Địa Tôn Thần. Thiết nghĩ Tôn Thần hào khí sáng lòa, ân đức
rộng lớn. Ngôi cao vạn trượng uy nghi, vị chính mười Phương biến hiện. Lòng
thành vừa khởi, Tôn đức cảm thông. Cúi xin giáng lâm trước Án, chứng giám
lòng thành, thụ hưởng lễ vật. Nguyện cho con cháu mọi người hoan hỷ vinh
xương, con cháu cát tường khang kiện. Mong ơn Đương Cảnh Thành Hoàng,
đội đức Tôn Thần bản xứ. Hộ trì chúng con, gia Lộc gia Ân, xả quái trừ tai. Đầu
năm chí giữa, nửa năm chí cuối, sự nghiệp hanh thông, sở cầu như ý, sở nguyện
tòng tâm.
Dãi tấm lòng thành, Cúi xin chứng giám.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)

7.VĂN KHẤN TỔ TIÊN NGÀY MÙNG MỘT TẾT .

Nam mô A Di Đà Phật (Ba lần).
– Con kính lạy Chín phương Trời, mười phương Chư Phật, Chư Phật mười
phương.
– Con kính lạy Đức Đương lai hạ sinh Di Lặc Tôn Phật.
– Con kính lạy Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá
Thúc Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội , đường thượng Tiên linh và các hương hồn nội
ngoại Tộc họ ………………………………………….. …………..
Tín chủ (chúng) con là: ………………………………………….. …………..
Ngụ tại: ………………………………………….. ………….………………………..
Nay theo Tuế luật, Âm Dương vận hành, tới tuần Nguyên Đán. Mùng Một
đầu Xuân, mưa móc thấm nhuần, đón mừng năm mới. Con cháu tưởng niệm ân
đức của Tổ tiên như Trời cao Biển rộng, khôn đem tấc cỏ báo ba xuân. Do đó
chúng con cùng toàn thể con cháu trong nhà sửa biện hương hoa vật phẩm, nghi
lễ cung trần, dâng lên trước Án. Cúi xin gi��ng về Linh Sàng hâm hưởng lễ vật.
Kính mời Các cụ Tiên Linh Cao Tằng Tổ Khảo, Cao Tằng Tổ Tỷ, Bá Thúc
Huynh Đệ, cô di Tỷ, Muội, nội ngoại Tộc chư vị Hương Linh. Nguyện cho chúng
con: Minh niên khang thái, trú dạ cát tường. Độ cho chúng con mọi duyên thuận
lợi, công việc hanh thông. Người người được chữ bình an, tháng ngày được
hưởng phần lợi lộc. Âm phù – Dương trợ, sở nguyện tòng tâm. Bốn mùa không
hạn ách nào xâm, tám tiết có điềm lành tiếp ứng.
Tín chủ chúng con lại kính mời các vị vong linh tiền chủ, hậu chủ, y thảo
phụ mộc ngụ tại đất này, cùng về hâm hưởng lễ vật.
Dãi tấm lòng thành, cúi xin chứng giám.
Nam Mô A Di Đà Phật! (3 lần)


nguon : hatvan.vn

xem nhiều hơn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button
0988611829
Liên hệ